Danmarks Jægerskoles nye afdelingschef for Uddannelses- & Rådgivningsafdelingen på Kalø, Niels Søndergaard, er uddannet vildtforvalter og skovbruger, og har en Diplomuddannelse i Ledelse.

Danmarks Jægerskoles nye afdelingschef for Uddannelses- & Rådgivningsafdelingen på Kalø, Niels Søndergaard, er uddannet vildtforvalter og skovbruger, og har en Diplomuddannelse i Ledelse.

Danmarks Jægerforbund har ansat ny afdelingschef på Kalø

Niels Søndergaard vender tilbage til Danmarks Jægerforbund efter godt tre års virke i HedeDanmark.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Danmarks Jægerforbund har ansat Niels Søndergaard, 38, som ny afdelingsleder for Uddannelses- & Rådgivningsafdelingen på Kalø. Stillingen har været ledig siden foråret, hvor den daværende leder Carsten Spanget reelt blev bedt om at rydde sit skrivebord. Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund angav manglende tillid til, "at Carsten Spanget på tilfredsstillende måde håndterer de beslutninger, som hovedbestyrelsen har truffet og som vil blive truffet fremover."
Carsten Spanget havde inden ansættelsen i Danmarks Jægerforbund været administrerende direktør for bl.a. virksomheden Randers Reb A/S, hvor han på grund af svigtende økonomiske resultater måtte tage sit gode tøj og gå.

Mange ansøgere

Der har været mange ansøgere til den ledige stilling, som blev opslået via Mercuri Urval A/S. Hovedbestyrelsen har gået efter en stærk, faglig personlighed, som også har de ledelsesmæssige kompetencer med i bagagen.
De egenskaber besidder den ny mand i stolen, Niels Søndergaard, ifølge hovedbestyrelsen.
Niels Søndergaard var i perioden 1996-2006 ansat i netop Danmarks Jægerforbund. Først som underviser fra 1996-1999 og senere som chef for uddannelsesafdelingen. Den ny afdelingschef har siden 2006 udgivet jagtfaglige bøger, gennemgået videreuddannelse indenfor ledelse og har i samme periode været ansat som produktchef indenfor jagt, vildt og natur i HedeDanmark A/S.
Niels Søndergaard tiltræder stillingen 1. november 2009, hvor han får ansvaret for: kurser og uddannelse, naturvejledning, jagtkonsulentfunktionen, schweisssekretariatet, nyjægerarbejdet, internationalt arbejde og internationalt projektsamarbejde (Danidaprojekter).

Niels Søndergaard

- uddannet vildtforvalter og skovbruger - diplomuddannelse i ledelse - har arbejdet med rådgivning, strategi, ledelse og udvikling inden for jagt og vildtforvaltning i HedeDanmark A/S - har undervist på uddannelser i ind- og udland - har formidlet sin faglige viden i ord billeder via lærebøger og artikler i fagblade - han har i en årrække brugt 80 – 100 dage på jagt om året i ind- og udland, især i Skotland, Norge, Sverige og Polen, men også i England, Tyskland, Irland, Namibia og Syd Afrika. - Niels Søndergaards motto er: "It´s not a passion it's an obsession"

Publiceret 01 October 2009 13:01