Sikker skolevej fik folk op af stolene

Der blev onsdag 28. oktober holdt stiftende møde i fokusgruppen ”Bondehaven som sikker skolevej”, og knap 30 borgere valgte at droppe hjemmets magelige lænestole og sofaer for at deltage.

Af
Af Mogens Greve

Invitation

Fokusgruppen ønsker konstruktivt at sætte fokus på sikre skoleveje i forbindelse med det nye halprojekt, som man håber meget snart kommer i lokalplan og til høring.
Gruppen vil i den kommende tid arbejde videre med positivt at markere sig i den offentlige debat for at få en åben og konstruktiv dialog i lokalområdet om halprojektets endelige udformning.
Andre borgere og borgergrupper i området, som også ønsker fokus på sikring af de bløde trafikanter opfordres til at kontakte gruppen via www.sikkerskolevej.dk .

Publiceret 31 October 2009 10:15