Debat Syddjurs:

Kan 1 mandat spolere helheden for 26 mandater?

Af Hardy Vinter, Søndermarken 51, Kolind Med hos Borgerlisten i det nuværende byråd:

"Borgerne og håndværkerne forlanger byggetilladelser i en fart. Vælgerne vil gerne have et funktionsdygtig byråd med en dygtig borgmester, viceborgmester samt driftssikre udvalgsformænd og indenrigsministeriet forlanger økonomien i Syddjurs rettet op.
Men Carsten Bech klæber sig til sit formandshonorar i Teknisk udvalg og dobbelthonoraret fra Syddjurs Spildevand A/S. De 26 mandater i Byrådet må nu hjælpe Carsten Bech med den for ham så svære beslutning om, at sætte sin tegnebog i baggrunden og opgive sine vellønnede poster. Han vil sikkert ikke selv kunne komme til en så smertelig personlig og privatøkonomisk erkendelse. Derfor må de 26 mandater nu hjælpe ham på vej med beslutningen. Når de 26 mandater har ryddet den sidste sten af vejen vil hele den lange og tider komiske konstitueringsfase være glemt og arbejdet i Byrådet kan komme igang i en god og positiv samarbejdsånd, hvor alle partier har fået den platform som deres mandater beretiger til.
Glædelig Jul og Godt Nytår."

Publiceret 05 December 2009 12:01