Rektor Per Knudsen, Rønde Gymnasium, og afdelingsinspektør Tom Søndergaard, Grundskolen, går fra næste skoleår hver til sit - men forbliver på samme matrikel.

Rektor Per Knudsen, Rønde Gymnasium, og afdelingsinspektør Tom Søndergaard, Grundskolen, går fra næste skoleår hver til sit - men forbliver på samme matrikel.

Rønde Gymnasium bliver et offentligt gymnasium

Fremtiden byder på et privat grundskoletilbud og et offentligt gymnasium i de samme bygninger på Kr. Herskindsvej i Rønde.

Af
Af Martin Schultz

En skole bliver til to, efter at bestyrelsen for Rønde Gymnasium mandag aften besluttede sig for at foreslå en opdeling af Rønde Gymnasium i et offentligt selvejende gymnasium og en privat grundskole.
Skridtet tages på baggrund af den diskussion om elevbetaling og henvisningsordninger, som har været et varmt emne på Rønde Gymnasium det sidste halve år.
Efter en forældreklage blev den 30 år gamle henvisningsaftale, som lader unge fra postnummerdistrikterne 8410 Rønde og 8420 Knebel gå på gymnasiet uden betaling af skolepenge, betragtet som forskelsbehandling og erklæret ulovlig af Undervisningsministeriet.
Det var ministeriets opfattelse, at Rønde Gymnasium enten skulle forlange skolepenge af alle elever eller blive et offentligt gymnasium.

Skolekredsen skal udtale sig

Skolens bestyrelse og ledelse har været i løbende dialog med Undervisningsministeriet og i løbet af efteråret tegnede der sig en løsning gennem en opdeling af Rønde Gymnasium.
På sit møde mandag aften vedtog bestyrelsen enstemmigt at indhente skolekredsens udtalelse om en ansøgning til Undervisningsministeriet om at lade gymnasiet overgå til offentligt selveje fra 1. august 2010. Det sker på en ekstraordinær generalforsamling i skolekredsen 5. januar.
Derefter vil bestyrelsen indsende en ansøgning til Undervisningsministeriet til endelig godkendelse.

Forventer flere elever som offentligt gymnasium

Rektor Per Knudsen forventer opbakning fra skolekredsen til overgangen til offentligt gymnasium og at Undervisningsministeriet derefter imødekommer ønsket om at overgå til offentligt gymnasium.
"Jeg tror på en øget tilgang af elever som offentligt gymnasium, når der ikke længere skal betales skolepenge, og når fordelingsudvalget i regionen fremover kan videresende elever til Rønde Gymnasium. Flere elever betyder også bedre faglige muligheder i kombinationen af valgfag," siger Per Knudsen.
Rønde Gymnasium har i dag tre spor, men har kapacitet til at rumme fire spor pr. årgang. Som offentlig institution modtager gymnasiet tilskud efter taxameterreglerne og et udkantstilskud.

Samarbejde mellem de to skoler

Den ufrivillige skilsmisse mellem gymnasiet og grundskolen gør det påkrævet at finde en løsning, som kan rumme en privat og en offentlig institution indenfor den samme bygningsmasse og område.
"Vi skal finde ud af at arbejde sammen om brug af festsal, faglokaler, bibliotek, køkken, kantine og mange andre områder," siger rektor Per Knudsen, som er øverste leder af både gymnasium og grundskole frem til skilsmissen 1. august 2010.
Både gymnasium og grundskole skal fortsat videreføre de kerneværdier, som har kendetegnet Rønde Gymnasium i snart 100 år. Den private grundskole vil fortsat lægge vægt på boglig og gymnasieforberedende undervisning.

Publiceret 08 December 2009 15:04