Trustrup-Lyngby Varmeværk bruger lokal træflis som brændsel, og fjernvarmen bliver dermed 95 procent CO2-neutral. Hos varmeværket har man i øvrigt regnet ud, at en gennemsnitsbolig hvert år kan spare mellem 7000 og 8000 kroner ved at skrotte oliefyret.

Trustrup-Lyngby Varmeværk bruger lokal træflis som brændsel, og fjernvarmen bliver dermed 95 procent CO2-neutral. Hos varmeværket har man i øvrigt regnet ud, at en gennemsnitsbolig hvert år kan spare mellem 7000 og 8000 kroner ved at skrotte oliefyret.

Skrotpræmie skal sende de gamle oliefyr på pension

Fra 1. marts 2010 kan boligejere med ældre oliefyr få tilskud til at skifte til mere klimavenlig opvarmning.

Af
Af Anette Bonde

Regeringen har afsat 400 mio. kroner på finansloven til en skrotpræmie for gamle oliefyr. I Trustrup-Lyngby peger bestyrelsen for varmeværket på, at det for endnu flere kan bane vejen for mere fjernvarme og lavere varmeregning.
En lavere CO2-udledning er det klare mål med den skrotpræmie, der skal få flere private til at udskifte deres ældre og ineffektive oliefyr med en mere klimavenlig opvarmningsform.
Loven om skrotpræmie til oliefyr giver et tilskud ved etablering af fjernvarme på 10.000 kroner. Ifølge Klima- og Energiministeriet svarer dette til cirka 20-25 procent af boligejerens udgift ved konvertering fra oliefyr til fjernvarme.

Olie belaster klimaet

Trustrup-Lyngby Varmeværk ser skrotningsordningen som en gave både til klimaet og til de boligejere, som i dag benytter olie som brændsel.
"Olie er et fossilt brændsel, der belaster klimaet med en høj CO2-udledning. Så set fra et klimaperspektiv er det derfor en rigtig god idé at sende oliefyret på pension. Og hvis man bor i et område med fjernvarme, er fjernvarmen langt det mest klimavenlige alternativ."
Især de ældre og dermed mindre effektive oliefyr er dyre på CO2-regnskabet. Et parcelhus med et årligt olieforbrug på ca. 2.500 liter udleder typisk 6-8 tons CO2 på årsbasis.
Driftsleder på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. Michael Meldgaard Christensen fortæller, at grunden til at fjernvarmen generelt er langt mere miljørigtig er, at varmeproduktionen er meget effektiv. Derved får man meget mere varme ud af brændslet. Dertil kommer, at fjernvarmeværkerne er underlagt skrappe miljøkrav, så udledning af partikler og gasser er begrænset.

Lokal træflis

Hos Trustrup-Lyngby Varmeværk bruges lokal træflis som brændsel, og fjernvarmen bliver dermed 95 procent CO2-neutral, selv når der tages højde for elforbrug til varmeproduktion samt olie til reservekedel. Det vil sige, at CO2 udledningen for en standardbolig falder fra 6-8 tons/år til cirka 360 kg/år hvis der konvertes til fjernvarme.
Uden for fjernvarmeområderne kan man overveje at erstatte oliefyret med en kombination af solvarme og eldrevne varmepumper eller jordvarme, men økonomisk vil disse løsninger ikke kunne svare sig i et fjernvarmeområde, oplyser Michael Meldgaard Christensen.

Trustrup-Lyngby Varmeværk har beregnet, at en gennemsnitlig bolig på 130 m2 hvert år kan spare cirka 7.753 kr. på varmeregningen ved at skrotte oliefyret. Michael Meldgaard Christensen understreger, at denne anbefaling af konvertering til fjernvarme ikke handler om, at Trustrup-Lyngby Varmeværk ønsker flere kunder for at tjene flere penge. Loven siger nemlig, at danske fjernvarmeværker økonomisk blot skal hvile i sig selv, og at de ikke må tjene penge på at producere varme. Derimod er de forpligtet til at levere den mest økonomiske og klimavenlige varme til deres kunder. Trustrup-Lyngby Varmeværk hjælper gerne med at beregne, hvad de enkelte boligejere kan spare ved at skifte til fjernvarme. Selve skrotpræmien skal man søge tilsagn om hos Energistyrelsen.

Publiceret 20 January 2010 10:21