Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) har fået den ene af de to bestyrelsespladser i Midtjysk Turisme, der gives til Kommunekontaktrrådet i Region Midtdjylland.

Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) har fået den ene af de to bestyrelsespladser i Midtjysk Turisme, der gives til Kommunekontaktrrådet i Region Midtdjylland.

Syddjurs borgmester får bestyrelsespost i Midtjysk Turisme

Syddjurs borgmester Kirstine Bille tager over i bestyrelsen i Midtjysk Turisme efter tidligere Norddjurs borgmester Torben Jensen.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Kirstine Bille får de næste fire år sæde i bestyrelsen i Midtdjysk Turisme. Det blev en kendsgerning på torsdagens konstituerende møde i Kommunernes Kontakråd Midtdjylland (KKR).

Kommunekontaktrådet udpeger to medlemmer. Kirstine Bille får følgeskab af Ivar Enevoldsen (V), medlem af kommunalbestyrelsen i Ikast-Brande.

"Det er en post, jeg glæder mig til at udfylde, og for Syddjurs og Djursland i det hele taget er det af afgørende betydning, at vi netop med 4-5 af de største turistattraktioner i regionen er repræsenteret der, hvor der træffes afgørende beslutninger om turismeudviklingen," siger Kirstine Bille.

I den nuværende bestyrelse sidder også direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland, der er valgt af repræsentantskabet.

Formand for Midtjysk Turisme var indtil årsskiftet, Jørgen Ulrik Jensen, direktør i Plus Leadership A/S, der bor i Hornslet. Jørgen Ulrik Jensen, der har været formand for Syddjurs Kommunes Erhvervstænketank, udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen 1. januar 2010. En ny formand vælges først i marts 2010.

En fond

Fonden Midtjysk Turisme er oprindelig stiftet under navnet Østjyllands Turistudviklingsfond af Fonden Destination Djursland, Destination Kronjylland v. Turistforeningen for Randers og Omegn, Region Århus Fonden og Århus Amt.
Den 1. februar 2007 har fonden som en konsekvens af strukturreformen skiftet navn til Fonden Midtjysk Turisme.

Midtjysk Turisme har til formål aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Region Midtjylland. Fonden er etableret i meget tæt dialog med lokale turismefremmeaktører i hele regionen.

Publiceret 21 January 2010 12:53