Kan en bestand af løgfrøer i Attrup forhindre opstillingen af tre vindmøller i Kærende? Det spørgsmål vil borgergruppen mod vindmøller i Kærende tage op i den offentlighedsfase, der kører nu.

Kan en bestand af løgfrøer i Attrup forhindre opstillingen af tre vindmøller i Kærende? Det spørgsmål vil borgergruppen mod vindmøller i Kærende tage op i den offentlighedsfase, der kører nu.

Løgfrøer ikke nævnt i VVM-redegørelse

Det undrer borgergruppen, der kæmper mod vindmøller i Kærende, at kommunens eget løgfrø-projekt i Attrup overhovedet ikke er nævnt i VVM-redegørelsen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kan Syddjurs Kommunes planer om at give løgfrøen optimale overlevelsesmuligheder i Attrup sætte en stopper for opstillingen af de tre planlagte vindmøller i Kærende?
Bliver møllerne opstillet, som kommunen har agt, vil det ske i godt en kilometers afstand til det vandhul på gårdejer Harry Katholms matrikel, som kommunen netop har fået oprenset til gunst for løgfrøerne ynglemuligheder?

Løgfrø-projektet står ikke nævnt med et ord i den VVM-redegørelse, som Syddjurs Kommune har udarbejdet som grundlag for den offentlige høring, der foregår de næste ni uger og kulminerer med et borgermøde 12. januar.

Det undrer den kreds af lokale borgere, som er imod at opsætte de tre 130 meter høje vindmøller.

Borgerne, der også tæller Harry Katholm, mener, at møllerne vil have en ødelæggende effekt på lokalsamfundet og borgerne.
Derfor kæmper de med næb og kløer for at finde veje og udveje til at forhindre vindmøllernes komme, og her kunne netop forekomsten af den sjældne løgfrø i området og kommunens store iver for at få en endnu større bestand, være et godt argument til borgergruppens arsenal som nu skal bringes til affyring.

Næppe konsekvenser

Biolog Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune, der ikke har været involveret i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, tror ikke, at løgfrø-projektet kan være med til at forhindre, at de tre vindmøller bliver opstillet.

"Jeg kan ikke umiddelbart se, hvad det skulle være, for møllerne kommer til at ligge i god afstand af det nærmeste vandhul, som vi har fået oprenset i Attrup, ( Harry Katholms, red.), " siger Lars Dyhrberg Bruun.

"Men det er jo netop det, en offentlighedsfase skal være med til at få afklaret. Det er her borgerne får mulighed for at udfordre kommunen og påpege fejl og mangler," tilføjer Lars Dyhrberg Bruun.

null

Publiceret 28 December 2010 16:47