"Vi savner politisk forståelse for vores ønske om halvtimesdrift på Grenaabanen," skriver Ryomgård Distriktsråds formand Kirting Olesen (tv) til borgmester Kirstine Bille (th). "DURs prioritering om en opgradering af skinnerne på Grenaabanen fra Ryomgård til Grenaa er netop forudsætningen for at kunne lave halvtimesdrift," replicerer borgmesteren.

Distriktsråd ikke tilfreds med Masterplan

Ryomgård Distriktsråd er skuffet over, ønsket om halvtimesdrift på Grenaabanen ikke står nævnt med et ord i DURs nye Masterplan

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktsråd kontaktede i august 2010 DSB med henblik på at få etableret halvtimesdrift til Ryomgård med det materiel, der alligevel står og keder sig i Hornslet en halv time.

Distriktsrådet har holdt borgmester Kirstine Bille (SF) løbende orienteret om brevsvekslingen med DSB.

“Det er derfor med stor undren, at vi i Masterplan for infrastrukturen på Djursland 2011 – 2020 udarbejdet af Djurslands UdviklingsRåd (DUR) konstaterer, at dette forhold ikke er nævnt. Vi havde forventet en opbakning fra Syddjurs Kommune med baggrund i dine hidtil positive tilkendegivelser,” skriver Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd i en hevendelse til borgmesterren.

I brevet gør Kirting Olesen opmærksom på, at han er bekendt med, at der mellem Region Midtjylland og DSB er truffet aftale om, at der fra det kommende køreplanskifte i december 2011 vil blive samdrift af Odder- og Grenaabanen. Desuden at Regionen fremover beslutter kørselsomfanget, medens DSB Nærtrafik Aarhus A/S udfører den bestilte kørsel på de to baner.

Støtter ønske

Kirstine Bille er ikke enig med Ryomgård Distriktsråd i, at Masterplanen ikke tager højde for Rådets ønsker.

“Et enigt DUR har valgt at sætte opgraderingen af banen og integrationen i letbanen omkring Århus, som det allerførste vi prioriterer i den reviderede masterplan. Netop opgraderingen af banens skinner fra Ryomgård til Grenå er en forudsætning for øget hastighed og dermed også at gøre det muligt at lave halvtimesdrift,” siger Kirstine Bille.

“Dermed støtter Masterplanen i allerhøjeste grad Ryomgård Distriktsråds ønske.”

Hun påpeger, at en plan af den art ikke specifikt skal gå ind og pege på en fremtidig køreplan:

“Men det forhindrer ikke, at vi fra DURs side såvel politisk på Djursland vil arbejde for, at hyppigheden for afgange er så høj som mulig, så mange flere vil finde det attraktivt at benytte den kollektive trafik.”

null

Publiceret 31 March 2011 12:43