Vindmøllerne i Vestjylland blev oplevet fra flere forskellige matrikler. Privat foto.

Vindmøllerne i Vestjylland blev oplevet fra flere forskellige matrikler. Privat foto.

Hevring-folk oplevede vindmøllesus i Vestjylland

Naboer til vindmølleplaner i Hevring Ådal var forrige søndag på tur til Vestjylland for at opleve kæmpevindmøller i aktion

Af
Anette Bonde

Nogle af naboerne til kæmpevindmøller i Vestjylland melder om ubehag og søvnbesvær og flere fortæller, at de må regne med et klækkeligt prisafslag, hvis de vil sælge deres bolig. En anden var flyttet til området for nylig og beklagede, at han ikke var kommet tids nok til at kunne investere i vindmølleanparter.

Det var i store træk essensen af den tur, naboerne til de planlagte vindmøller i Hevring Ådal drog ud til på Vestjylland forrige søndag. Sytten mennesker drog af sted, heraf var de femten mulige kommende naboer til de kæmpevindmøller, der er planlagt i Hevring Ådal. De to andre var mølleopstilleren Erling Salling Olesen og Jens Pouplier fra Vindmøllesekretariatet i Århus.

Vil gerne sælge

Det første stop var på Østermark i Bindesbøl hos Rigmor og Erik Nielsen. 600 m fra deres hus er der opstillet otte 140 meter høje vindmøller med 3 mW generatorer. Møllerne må ikke køre på fuld kraft på grund af afstanden til boliger. Ifølge Anette Villadsen fra Ørsted Kærvej kunne man høre en ekstra lyd fra møllerne.

"Og især foran huset på terrassen, kan man virkelig mærke lyd-trykket fra møllerne. Inde i stuen er der et støjniveau på 50 decibel og husets beboere fortæller at deres liv er blevet et mareridt, efter at møllerne er stillet op. De har bygget deres hus med store vinduesarealer ud mod engen og møllerne dominerer nu totalt, også inde i huset."

Privat foto.

Privat foto.

Værditab

Inden møllerne blev sat op forestillede Rigmor og Erik Nielsen sig, at det ville være det visuelle, der generede mest. I dag mener de, at det er den lavfrekvente støj der påvirker dem mest. Det er både generelt ubehag døgnet rundt, når det blæser, og søvnbesvær. Egentlig vil de gerne flytte, men de er sikre på, at det vil være vanskeligt at sælge huset.

Andet stop er hos på Nygårdsvej 9 i Lem Kær, hvor der står tolv 150 m høje 3 mW vindmøller. Kun den ene er taget i brug indtil videre.

Anette Villadsen fortæller, at selv om det altså kun er den ene mølle, der kører rundt, kan man både høre, mærke og se møllerne inde i huset. Her har beboerne også lavet store vinduesarealer mod kæret for at nyde den flotte udsigt til naturen udenfor.

Boligen er vurderet til at være en liebhaverbolig, som i øvrigt er udbudt til salg for 3.950.000. Ejendomsmægleren forventer imidlertid, at der må gives en rabat på minimum 500.000 på grund af vindmøllerne ud over det værditabs-erstatningsbeløb på 250.000, som allerede er givet.

Anette Villadsen fortæller, at en anden vindmøllenabo i området har oplevet et endnu større værditab. Her tilbød en køber et beløb, der gav et tab på hele 48 procent af ejendommens værdi.

Ville gerne have anparter

Rejseselskabet kørte slutteligt hen for at møde Torben Galsgård, som bor Holmager 6a i Velling, cirka 600 meter fra møllerne. Hans stuehus ligger bagved produktionsbygningerne, så han generes indtil videre ikke nævneværdigt af møllerne, hvoraf kun den ene er i gang. Han er nytilflytter og har et andet syn på møllerne. Han beklager nemlig, at han kom for sent til at investere i vindmølleanparter i området.

Publiceret 17 January 2012 15:00