Borgerlistens Jørgen Brøgger er endnu i afklaringsfasen i forhold til sin stillingtagen til vindmølleprojektet ved Skaføgaard.

Borgerlistens Jørgen Brøgger er endnu i afklaringsfasen i forhold til sin stillingtagen til vindmølleprojektet ved Skaføgaard.

Vindmøller:

Jørgen Brøgger ikke afklaret

Borgerlistens enlige medlem stemte nej til vindmølleprojektere i Skiffard og Kærende, men det betyder nødvendigvis ikke, at han gør det samme, når Skaføgaard-projektets skæbne skal afgøres i byrådssalen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Borgerlistens Jørgen Brøgger vejede længe for og imod vindmølleprojekterne i Kærende og Skiffard.
Han endte med at stemme nej med henvisning, at opstilling af store vindmøller de to steder ville medføre betydelige gener for borgerne med bopæl i møllernes nærhed.
Det betyder dog ikke, at han vil stemme på samme måde, når Skaføgaard-projektet kommer på byrådets dagsorden i april.
"Jeg har ikke besluttet mig endnu," slår Jørgen Brøgger fast.
Det skyldes ikke vægelsind, men primært, at den tidligere Ebeltoft borgmester, der stopper ved næste valg, skal have aklaret, om de sundhedsmæssige gener for borgerne vil være de samme, som det ville have været tilfældet, hvis der var blevet stillet vindmøller op i Skiffard og Kærende som planlagt.
"Jeg har fået at vide, at generne for borgerne ikke vil være helt de samme ved Skaføgaard, men det skal jeg først have verificeret, før jeg beslutter mig endeligt for, hvad jeg skal stemme," understreger Jørgen Brøgger.

Publiceret 09 March 2012 16:46