Der hersker forsat spænding om vindmølleprojektet ved Skaføgaard bliver til noget.

Der hersker forsat spænding om vindmølleprojektet ved Skaføgaard bliver til noget.

Vindmøller:

Fortsat spænding om Skaføgaard

Vindmølleprojektet ved den gamle herregård har fortsat en chance for at blive til virkelighed

Af
Af Lars Norman Thomsen

En rundspørge til de centrale politiske aktører i Syddjurs Byråd, der bliver afgørende for, om det sidste i rækken af vindmølleprojekter - det ved Skaføgaard - i Syddjurs får gang på jord, viser, at det flertal i byrådet, som tidligere på sæsonen sagde nej til vindmølleprojekterne i Kærende og Skiffard, ikke alle er så faste i kødet.

Borgerlistens Jørgen Brøgger har endnu ikke besluttet sig for, hvordan han vil stemme i april, når Skaføgaard-projektet lander på byrådets bord til en endelig afgørelse.

Tungen på vægtskålen

Når han i tilfældene Kærende og Skiffard i sidste ende valgte at stemme nej, var hans hovedargument hensynet til borgerne, og de sundhedsmæssige konsekvenser af, at opstille store vindmøller.

Jørgen Brøgger siger til Lokalavisen, at han inden april skal have vished for, at det er rigtigt, at placeringen af vindmøllerne ikke vil være til gene for naboerne, som det ville have været tilfældet i Kærende og Skiffard - efter Brøggers mening - hvis møllerne var kommet op at stå.

Stemmer Jørgen Brøgger ja til Skaføgaard-projektet, er flertallet sikret, fordi formanden - og vindmølle-tilhængeren - for Udvalget for natur, teknik og miljø, Carsten Bech (B), denne gang er med i byrådssalen.
Det var han ikke, da projekterne i Kærende og Skiffard var på dagsordenen.

Per Zeidler (V), som var med til at sikre nej-flertallet sidste gang, siger, at han fortsat forventer at stemme nej.

Publiceret 21 March 2012 21:26