Et hasteindkaldt samråd i Folketingets socialudvalg på initiativ af Anne-Mette Winther Christiansen har fået social- og integrationsministeren til at give kommunerne en opsang med en understregning af, at borgerne skal have stillet de hjælpemidler til rådighed, som de har krav på.

Et hasteindkaldt samråd i Folketingets socialudvalg på initiativ af Anne-Mette Winther Christiansen har fået social- og integrationsministeren til at give kommunerne en opsang med en understregning af, at borgerne skal have stillet de hjælpemidler til rådighed, som de har krav på.

Opsang fra Karen Hækkerup til kommunerne

Kommunerne skal overholde reglerne og bevilge de hjælpemidler, som den enkelte borger har krav på, understreger ministeren i et brev som er blevet til efter et samråd i Socialudvalget på initiativ af Anne-Mette Winther Christiansen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Landets 98 kommuner har alle til hobe modtaget et brev , hvor social- og integrationsminister Karen Hækkerup gør kommunerne opmærksomme på, at borgerne skal have stillet de hjælpemidler til rådighed, som de har krav på.
Ministerens brev kommer efter et hasteindkaldt samråd i Folketingets socialudvalg kort før sommerferien.

Her var social- og integrationsministeren kaldt i samråd af socialudvalget på foranledning af det lokale folketingsmedlem Anne-Mette Winther Christiansen, valgt i Djurskredsen.

Udvalget bad social- og integrationsministeren om at redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage, for at sikre at kommunerne lever op til reglerne og altid foretager en konkret og individuel vurdering i forbindelse med udskiftning af hjælpemidler efter servicelovens § 112, med henvisning til at flere kommuner ikke lever op til reglerne.
Samrådet var blandt andet indkaldt, fordi det er kommet frem, at blandt andet Aarhus Kommune har masse-udsendt standardbreve til brugere af hjælpemidler og meddelt, at deres nuværende hjælpemiddel var udgået af kommunens sortiment.

Brugerne fik i brevet oplyst, at de ved næste bestilling vil få det nye produkt tilsendt.

Kommunen havde således ikke foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte brugers situation, sådan som loven kræver.

Publiceret 01 September 2012 11:13