Socialdemokratiets Jesper Mathiesen fik ikke held med til at samle et flertal om en ny rådhudsdagsorden. Til gengæld sendte han et signal om, at den slutspurten i budgetforhandlingerne ikke bliver noget teselskab for hattedamer.

Socialdemokratiets Jesper Mathiesen fik ikke held med til at samle et flertal om en ny rådhudsdagsorden. Til gengæld sendte han et signal om, at den slutspurten i budgetforhandlingerne ikke bliver noget teselskab for hattedamer.

Der går et jerntæppe ned gennem Syddjurs

Nok er der nu slået et søm i rådhusdebatten for denne gang, men spørgsmålet er om splittelsen i byrådet får andre politiske konsekvenser

Af
Af Lars Norman Thomsen

Helt som ventet forsøgte Socialdemokratiet, minus Ninna Thomsen, på onsdagens ekstraordinære byrådsmøde, hvor fremtidens rådhusstruktur var eneste punkt på dagsordenen, i samklang med Det Radikale Venstres Carsten Bech til det sidste at forhindre en fremtidig rådhusstruktur, der hviler på de nuværende rådhuse i Ebeltoft og Hornslet.

S-R-koalitionen på otte mandater blev understøttet fuldt og helt af den “vestlige” del af Venstre: Marianne Kierkegaard, Karen Østergaard og Flemming Hansen, medens Per Zeidler tydeligvis var i syv sind, men denne gang valgte at holde tand for tunge.

Mindretallets dagsorden har hele tiden været at bygge et nyt rådhus centralt i kommunen ved Rønde og gerne på den grund ved Følle som kommunen har købt med henblik på at opføre den Syddjurs Videnpark, som har været på tegnebrættet længe.
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre stillede under debatten følgende to ændringsforslag, der begge blev nedstemt:
1. ”At der i indstillingen alene tages beslutning om den fremtidige rådhusstruktur, og at rådhusstrukturens finansieringsmæssige forudsætninger besluttes i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.”
2. “”Byrådet arbejder for, at der opføres et nyt samlet rådhus ved Rønde. Opførelsen er betinget af, at der sker salg eller genanvendelse af de eksisterende administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Salget eller genanvendelsen skal være realiseret ved udgangen af 2013. Restfinansieringen af forsikringssummen efter branden i Kolind indgår i finansieringen af et nyt rådhus”.

Talmagi på højt plan

“Vi har ikke råd til at opføre et nyt rådhus,” lød det fra flertallet.

“Jo, vi har,” replicerede mindretallet anført af Socialdemokratiets gruppeformand Jesper Mathiesen.

Det blev en hidsig debat for talmagikere, hvor tallene blev slynget over bordene, men tit og ofte taget ud af en sammenhæng og uden at nævne forudsætningerne og den gode gamle økonomiske grundregel 'ceteris paribus', der betyder alt andet lige.

Kampen om anlægskronerne

Debatten handlede på overfladen godt nok om fremtidens rådhusstruktur, og vigtigheden af at træffe en beslutning, så næste års budget nu kan gøres færdigt og rettidigt være underskrevet, som loven foreskriver - senest 15. oktober.
Men reelt handlede debatten mere om anlægskronernes fordeling, og hvis ingen lige bemærkede den dagsorden, så fik Jesper Mathiesen fortalt det, da han til Venstres “østfløjs” store irritation lige før debatten sluttede. Mathiesen lovede, at Socialdemokratiet i slutspurten i budgetforhandlingerne vil kæmpe for at få flyttet 10 mio. anlægskroner, der er øremærket renovering og udbygning af rådhuset i Ebeltoft, over til færdiggørelsen af bymidterne i Rønde og Hornslet.

Der røg ikke en finke af panden hos gruppeformanden.

Han gav bare lidt provokerende udtryk for, hvad politikere på tværs af partierne mener, men helst ikke vil sige til citat - at Ebeltoft bliver godt polstret med anlægskroner sammenlignet med de øvrige hovedbyer og områder i Syddjurs Kommune

Koncensus i Venstre

Da to S-R ændringsforslag var blevet stemt ned med resultaterne 12-15 og 11-16, blev der afslutningsvis stemt om den indstilling, der lå fra Økonomiudvalget, og som altså bliver det endelige facit af rådhusdebatten (se faktaboks).

Den støttede 19: hele Venstres gruppe, Konservative, SF, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiets Ninna Thomsen. De øvrige syv S'ere og Det Radikale Venstres Carsten Bech stemte imod.

Som repræsentant for Venstre “vest” forsikrede Flemming Hansen, at selv om hans “I have dream” om et fælles rådhus var blevet skudt ned, ville både han Kierkegaard og Østergaard arbejde loyalt for den vedtagne rådhusstruktur.

Per Zeidler sagde fortsat ingenting, også han var blandt de 19, men Zeidlers atttitude under hele debatten var et et sandt studium i kropsprog værdigt. Uden at overfortolke: Det gælder om at vælge sine krige med omhu.
Konklusion: Rådhusstrukturen er vedtaget, men der skal udkæmpes et par kampe mere og indgåes nogle kompromisser, før det endelige budget kan vedtages, hvis alle skal skrive under.

Fakta:

Beslutning:
Rådhusene i Ebeltoft og Hornslet huser fremover Syddjurs kommunes administration: 

  • Denne beslutning medfører følgende:
  • Der afsættes i alt 12,5 mio. kr. til nyt bibliotek, hal og byens hus i Kolind (2,5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014)
  • Der afsættes 15,5 mio. kr. til udflytning af biblioteket i Ebeltoft (7,5 mio. kr. i 2014 og 8 mio.kr i 2015)
  • Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til IT-løsning i forbindelse med flytning af administrationen fra Rønde
  • Der afsættes 11,6 mio.kr til ombygning af administrationshuset i Hornslet. (5,8mio. kr. i 2013 og 5,8 mio. kr. i 2014)
  • Der afsættes 26,4 mio. kr. til om- og tilbygning af administrationshuset i Ebeltoft. (12,8 mio. kr. i 2013, 7,8 mio. kr. i 2014, 5,8 mio. kr. i 2014
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. til genhusning/midlertidige løsninger (fordelt over 2013 og 2014)
  • Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2015 til leasing af inventar
  • Der indarbejdes en afledt driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. fra 2016 og frem.
  • Der forudsættes endvidere overført 3,0 mio. kr. i uforbrugte anlæg på Økonomiudvalgets område.
Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre stillede under debatten følgende to ændringsforslag, der begge blev nedstemt:

1. ”At der i indstillingen alene tages beslutning om den fremtidige rådhusstruktur, og at rådhusstrukturens finansieringsmæssige forudsætninger besluttes i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.”

2. “”Byrådet arbejder for, at der opføres et nyt samlet rådhus ved Rønde. Opførelsen er betinget af, at der sker salg eller genanvendelse af de eksisterende administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Salget eller genanvendelsen skal være realiseret ved udgangen af 2013. Restfinansieringen af forsikringssummen efter branden i Kolind indgår i finansieringen af et nyt rådhus”.

Publiceret 04 October 2012 11:59