Rønde rokker ved rådhusbeslutningen

Rønde Distriktsråd bakker op om Carsten Bechs opfordring til at genåbne rådhusdebatten

Af
Af Martin Schultz

”Udskyd beslutningen om rådhusbyggeri”.
Det siger det nyvalgte Rønde Distriktsråd og bakker dermed helhjertet op om det radikale byrådsmedlems opfordring til at genåbne Rådhusdebatten i Syddjurs.
”Vi støtter Carsten Bech, når han opfordrer sine byrådskollegaer til at genoverveje beslutningen. Med et samlet likviditetstab over de sidste 18 måneder på 43 mio. kr. og et budgetteret underskud i overslagsårene, der allerede i 2014 er stipuleret til 86 mio. kr., er der al mulig grund til at tænke sig grundigt om,” siger næstformand i Rønde Distrikstråd, Helle Hallberg.
Rønde Distriktsråd har været spydspidser for en rådhusløsning, som arbejdede med tanken om et nyt rådhus på en mere central placering i kommunen. Desuden har en række distriktsråd med Rønde Distriktsråd i spidsen fået udarbejdet en analyse, som viste et økonomisk rationale i at sælge de eksisterende rådhuse og bygge et nyt stor-rådhus centralt i kommunen.


Dramatiske konsekvenser for økonomien

Bag ønsket om at udsætte den politisk vedtagne udbygning af de eksisterende rådhuse i Ebeltoft og Hornslet ligger et hensyn til den kommunale økonomi.
”Da beslutningen blev taget, gjaldt det hensynet til den kommunale økonomi. Men med udsigt til en anlægsinvestering på ca. 60 mio. kr. frygter vi, at en fastholdelse af beslutningen om at udbygge i Hornslet og Ebeltoft kan få dramatiske konsekvenser og i værste fald resultere i, at kommunen igen bliver sat under administration af Indenrigsministeriet,” mener Helle Hallberg.
Derfor er det Rønde Distriktsråds vurdering, at det fornuftigste vil være helt at udskyde beslutningen om det fremtidige rådhus, indtil kommunens økonomi er kommet i mere smult vande.
Læs mere i Adresseavisen Syddjurs på onsdag

Publiceret 01 April 2013 12:00