På Fabriksvej i Mørke ligger den nye version af Syddjurs Udviklingspark i de tidligere Milliken-lokaler. Foreløbig er kun få virksomheder placeret her, men det er meningen at udleje hele arealet på 7200 kvm. til eksisterende og nye virksomheder i løbet af de næste to år.

På Fabriksvej i Mørke ligger den nye version af Syddjurs Udviklingspark i de tidligere Milliken-lokaler. Foreløbig er kun få virksomheder placeret her, men det er meningen at udleje hele arealet på 7200 kvm. til eksisterende og nye virksomheder i løbet af de næste to år.

Turbo på job-parken i version 2.0

Syddjurs Udviklingspark på vej i ny konstruktion med mål- sætning om at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser

Af
Af Erland Rasmussen

7200 kvadratmeter!
Så meget kommer version 2 af Syddjurs Udviklingspark til at råde over i dets nye domicil i Mørke.
Her flytter udviklingsparken nemlig ind inden længe på den adresse, hvor virksomheden Milliken tidligere havde til huse.

Det hele lejes ud på to år

Formålet er at udleje lokaler og faciliteter til virksomheder i udviklingsparken.
Der er i den forbindelse håb om at tiltrække helt nye virksomheder til kommunen og dermed også hårdt tiltrængte arbejdspladser til Syddjurs Kommune.
“I det første år skal vi have lejet halvdelen af arealet ud, og resten indenfor det næstfølgende år. Det er målet.”
Sådan siger den nyudnævnte formand for bestyrelsen i Den erhvervsdrivende fond Syddjurs Udviklingspark, som er under stiftelse.
Det er Ole Brus Sørensen, indehaver af Snedkergården A/S i Basballe. Ole Brus Sørensen er tillige formand for Syddjurs Erhvervsforening, der sammen med Syddjurs Kommune er parterne bag den nye konstruktion for udviklingsparken.
Formanden kan ikke sætte noget tal på hverken antallet af virksomheder eller antallet af job, som man regner med at generere via udviklingsparken.
“Det afhænger af, hvor meget areal den enkelte virksomhed har brug for. Nogle vil rykke ind med tre mand og andre med 10, så det er umuligt at opgøre på forhånd,” siger Ole Brus Sørensen.
Den fornyede tro på mulighederne for at skabe vækst i job-parken hænger sammen med købet af Millikens tidligere lokaler.
“Vi kommer til at stå stærkere end før med udviklingsparken. Den store fordel ved Mørke er, at vi har fået en velholdt bygning med god plads til både større og mindre produktion og administration i nærhed til lufthavn, færger og med kort afstand til motorvejtrafikvejen samt forbindelser med bus og tog fra øst og vest,” fremhæver Ole Brus Sørensen.

Gået glip af virksomheder

På grund af den tidligere udviklingsparks omskiftelige tilværelse med forskellige adresser i de sidste par år er Syddjurs kommune gået glip af nye virksomheder og arbejdspladser, som i stedet er flyttet til eksempelvis Århus.
“Vore mål er realistiske, fordi vi kan tilbyde virksomheder noget unikt, ligesom vi ved, at der er et marked for udviklingsparken,” siger Ole Brus Sørensen.
Det ligger tillige fast, at Syddjurs Kommune flytter sit projektcenter, der laver forskellig jobafklaring for ledige med særlige behov, til udviklingsparken. Det giver god synergi mellem både projektcenter og fremtidige lejere.

Erhvervsdrivende fond

Ole Brus Sørensen forklarer, at den nye konstruktion med udviklingsparken som en erhvervsdrivende fond primært er valgt af økonomiske og juridiske grunde.
“Millikens tidligere lokaler var pludselig til salg til en favorabel pris. Vi er derfor blevet bygningsejer i stedet for som i den tidligere forening, hvor vi var lejer under en anden ejer,” forklarer han.
Den erhvervsdrivende fond har nu til formål at eje og drive bygningerne i Mørke.
I den kommende tid skal bygningerne opdateres, fordi de ikke har været brugt i de sidste tre år. Det har givet et mindre efterslæb på vedligeholdelseskontoen.

Publiceret 07 August 2013 00:00