Christoffer Pedersen (tv) og V-borgmesterkandidat Claus Wistoft vil arbejde for i de kommende fire år, at der ikke pilles ved den nuværende skolestruktur i Syddjurs.

Christoffer Pedersen (tv) og V-borgmesterkandidat Claus Wistoft vil arbejde for i de kommende fire år, at der ikke pilles ved den nuværende skolestruktur i Syddjurs.

KV13 - debat:

Ny folkeskole - tryghed, læring og udfordringer

Af
Af Claus Wistoft

borgmesterkandidat for V og Christoffer Pedersen

kandidat for V i Syddjurs:

"Folkeskolereformen som skal træde i kraft fra sommeren 2014 betyder indførelse af helhedsskole på alle skoler i Syddjurs Kommune.
Modellen er ikke ny, Molsskolen og Marienhoffskolen har I flere år praktiseret den skolemodel med succes.
Med skolestrukturen på plads bliver opgaven på folkeskoleområdet i de kommende år implementering af folkeskolereformen, som på væsentlige områder styrker folkeskolen med især flere timer i kernefag, mere varierende undervisningsformer og mere fokus på idræt og motion – med det helt klare overordnede mål at øge elevernes faglighed.
Første væsentlige skridt omkring indførelsen af NY FOLKESKOLE er det budget 2014 som blev vedtaget 11. oktober – hvori skoleområdets budget i 2014 er udvidet med 7,3 millioner kroner – mens det i 2015 og årene herefter udvides med 17,5 millioner kroner.
Venstre i Syddjurs vil arbejde for en folkeskole, hvor vi sikrer optimale udviklings- og læringsmiljøer med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling.
Det kræver en differentieret undervisning, da ikke to børn er ens. Det er muligt, at Mette lærer bedst ved at læreren tegner og fortæller på tavlen, mens Peter måske omvendt lærer bedre ved at få lov til at prøve tingene af i praksis. Vores folkeskole i Syddjurs skal kunne rumme både Mette og Peter.
Venstre har sat sit store præg på udviklingen af den digitale skole i Syddjurs kommune, og har været drivkraften bag indkøbet af iPpads til alle elever. Det er en udvikling der skal fortsætte. Vores folkeskoler i Syddjurs skal være innovative, nytænkende og have konstant fokus på, hvad det kræves for at ruste vores børn til de udfordringer, som de vil blive stillet over for.
En stemme på Venstre til kommunalvalget er en stemme for en stærk og højt prioriteret folkeskole, hvor alle elever udfordres, og hvor der er gode fysiske rammer for elevernes udfoldelser.
Skolestrukturen i Syddjurs blev justeret i 2010, og Venstre vil de kommende 4 år arbejde for at bevare den nuværende skolestruktur."

Publiceret 07 November 2013 09:16