Tidligere formand for Ældrerådet, Molly Thomsen, Ryomgård

Tidligere formand for Ældrerådet, Molly Thomsen, Ryomgård

Byrådet skal høre de ældre

Den afgående formand for Ældrerådet fortæller om den aktive indsat for de ældre

Af
Martin Schultz

Med årsskiftet sagde en af kommunens meget aktive seniorer, den mangeårige formand for Ældrerådet, Molly Thomsen, farvel til formandshvervet i Ældrerådet.
Gennem alle årene med Syddjurs Kommune har den nu 80-årige Molly Thomsen som formand for Ældrerådet stået vagt om de ældres rettigheder og interesser.
Til Torsdags-omsorgsmødet 9. januar i Cafélokalet i Søhusparken tager Molly Thomsen turen fra Ryomgård til Ebeltoft for at fortælle om Ældrerådets indsats for de ældre.
”I Ældrerådet beskæftiger vi os med alt, hvad der vedrører ældre på 60 år og derover,” fortæller Molly Thomsen.

9 mill. kr. til de ældre

Ældrerådet rådgiver byrådet i alle sager, som vedrører de ældre
”Ældrerådet skal høres i alle sager vedrørende ældre. Og glemmer de vise mænd og kvinder på Ebeltoft Rådhus det, så er det en ”ommer”. Så er vi på pletten og får sagen på dagsordenen igen, for Ældrerådet skal høres,” understreger Molly Thomsen.
Høringspligten gælder alle spørgsmål lige fra plejeønsker, bogbus og biblioteksproblemer over trafikspørgsmål til ønsker om flere hårdt savnede bænke rundt omkring i kommunen.
”Vi har nok også nogle gode forslag til, hvad de 8.9 mio. kr., som er stillet Syddjurs' ældre i udsigt, kan bruges til,” siger Molly Thomsen. Hun har bemærket, at den afgående formand for Sundhed. ældre og socialområdet, Ninna Thomsen (BL), har opfordret Byrådet til at inddrage Ældrerådet, når de mange penge skal fordeles.

Frivillighedspris som påskønnelse for en frivlliig indsats

Molly Thomsen er i øvrigt fortsat formand for Frivillighedsrådet.
Her har hun været med til at tage initiativ til oprettelsen af en særlig ”Frivillighedspris” i Syddjurs Kommune, som uddeles første gang 6. marts.
Frivillighedsprisen gives til en enkeltperson eller en gruppe som påskønnelse af en særlig frivillig indsats.

Publiceret 07 January 2014 17:00