Den røde streg illustrerer den strækning, som kommer til at udgøre Danmarks første letbane.

Den røde streg illustrerer den strækning, som kommer til at udgøre Danmarks første letbane.

Letbanen det store dyr i Djurslands åbenbaring?

Ryomgård Distriktsråd inviterer til informationsmøde om landets allerførste letbane

Af
Af Lars Norman Thomsen

Danmarks første letbane kommer til at køre i 2017.
Første etape af Aarhus Letbane forvandler hæderkronede Odderbanen og Grenaabanen til en eldrevet letbane.
De to eksisterende baner forbindes med et nyt letbanespor fra Lystrup via Skejby, Randersvej og De Bynære Havnearealer og ind til Aarhus Hovedbanegård.
Det er de knastørre facts om den længe forventede letbane, som der er så store forventninger til på Djursland.

110 kilometer lang

I alt bliver letbanen cirka 110 kilometer lang. Den nye strækning fra Aarhus Hovedbane til Lystrup består af 12 kilometer nye letbanespor.
Grenaabanen udgør cirka 70 kilometer, mens Odderbanen udgør knap 30 kilometer.
Letbanen får i alt 51 standsningssteder, som består af Grenaabanens og Odderbanens stationer og 18 standsningssteder på den nye strækning (kilde: Letbanesekretariatet).

Hvor store forandringer?

Hvilke konsekvenser det får for brugerne, når Letbanen er en realitet og hvilke forandringer der sker i betjeningen af stationerne på Djursland, fortæller Projektleder Ole Sørensen, Letbanesekretariatet, om på et offentligt møde onsdag 30. april klokken 19.30 i det tidligere posthus i Ryomgård.
Det er Ryomgård Distriktsråd, der har taget initiativ til mødet.
"Distriktsrådet forventer, at den kommende letbane vil medføre et betydelig større løft både for Ryomgård og hele Det Grønne Bånd end de fleste umiddelbart forestiller sig. Ud over selve letbane-toget arbejdes der for eksempel i Ryomgård med ændring og niveausænkning af perronen, bedre cykel-parkering, flere bilparkeringspladser, både i Jernbanegade og tilstødende gader, samt på den anden side af perronen," påpeger distriktrådsformand Kirting Olesen.
De lokale politikere, SF'erne Kirstine Bille (Syddjurs) og Mads Nikolajsen (Norddjurs) deltager også i mødet.
De har begge deltaget i processen fra Letbanens "fødsel" og er med til at varetage de to Djurslandskommuners interesser i Letbanerådet.

Publiceret 23 April 2014 14:57