Kommentar:

Statistik er som en bikini

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"Siden 2010 har interesseorganisationen Dansk Industri brugt masser af tid og kræfter på at lave en årlig erhvervsklimaundersøgelse, der rangordner kommunerne.
Den får sædvanligvis masser af airplay og kommentarer med på vejen på alle mulige platforme.
I lokalpolitikernes optik fylder den meget, og nogle borgmestre sover ikke godt om natten, når de må tage til takke med endnu en sekundær placering.
I år oplevede både Norddjurs og Syddjurs tilbagegang på ranglisten. Norddjurs er i 2014-udgaven placeret på en 54. plads, mens Syddjurs, sædvanen tro, ligger i bunden som nummer 88 ud af de 96 deltagende kommuner.
Det har selvfølgelig fået de to borgmestre, Jan Petersen (S) i Norddjurs og Claus Wistoft (V) i Syddjurs til at slå automatpiloten til og love bod og bedring. Begge anerkender, at undersøgelsens signalværdi er meget stor og betyder noget for kommunernes såkaldte branding-værdi.
I stedet for at begive sig ned i kulkælderen kunne de to borgmestre imidlertid passende have dykket ned i undersøgelsens datagrundlag og forudsætninger.
I år har 6.777 virksomheder besvaret undersøgelsen på landsplan, fremgår det.  Kun virksomheder, der betaler kontingent til Dansk Industri kan deltage, og det begrænser i sig selv undersøgelsen i forhold til at give et repræsentativt billede af virksomhedernes syn på deres kommune.
I det hele taget er det vigtigt at ridse de vigtigste forudsætninger for erhvervsklimaundersøgelsen op:
1. Undersøgelsen er primært baseret på Dansk Industris medlemsvirksomheder. Det betyder, at det er virksomheder indenfor fremstilling, service og transport, som bedømmer kommunerne. Mindre virksomheder indenfor detailhandel, håndværk, landbrug samt hotel- og restaurationsbranchen indgår ikke i undersøgelsen. Derfor afspejler klimaundersøgelsen ikke det samlede erhvervsliv i kommunen.
2.  6.777 virksomheder har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen i 2012. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvordan fordelingen er på kommune-niveau. Der kan således være tale om meget få besvarelser i nogle kommuner.
108 virksomheder i Norddjurs fik tilsendt et spørgeskema, 106 i Syddjurs, oplyser en venlig mand i Dansk Industri over telefonen.
45 virksomheder har besvaret spørgsmålene i Norddjurs (svarprocent: 42) , i Syddjurs 56 (svarprocent: 53).
Er det besvarelser nok til at kunne give et nogenlunde sandfærdigt øjebliksbillede af erhvervsklimaet i de to kommuner?
"Husk altid, at statistik er ligesom en bikini - den viser meget, men skjuler det væsentligste," kunne Petersen og Wistoft således også have svaret."
 

Publiceret 09 September 2014 17:51