Jens Meilvang (tv) hilser med tilfredshed, at Norddjurs er blevet gebyrfri zone, når det gælder byggesager. Hans liberale modpol i Syddjurs, Per Zeidler (th), kan ikke levere det samme resultat i Syddjurs Kommune. Arkivfoto.

Jens Meilvang (tv) hilser med tilfredshed, at Norddjurs er blevet gebyrfri zone, når det gælder byggesager. Hans liberale modpol i Syddjurs, Per Zeidler (th), kan ikke levere det samme resultat i Syddjurs Kommune. Arkivfoto.

Byggetilladelser:

Slut med at blive bonnet i Norddjurs

Det bliver helt gratis at få en byggetilladelse fra 1. januar 2015 i Norddjurs

Af
Af Lars Norman Thomsen

Fra årsskiftet skal en ung håndværksmester i Norddjurs med en enkelt ansat ikke længere tænke på, at han først skal betale en regning for at få en kommunal byggetilladelse, før han kan komme i gang med at bygge den industrihal, som han har på tegnebrættet. En landmand skal heller ikke betale for at få lov til at bygge en ny maskinhal, og tilflytterparret fra Aarhus, der lige har købt en byggegrund i Nørager, kan komme i gang med at bygge deres parcelhus uden først at blive bonnet af kommunen, når byggetilladelsen er i hus.
Det er en konsekvens af budgetforliget i Norddjurs Kommunalbestyrelse, hvor de 25, som står bag det samlede budget, har støttet forslaget fra Liberal Alliance om at fjerne gebyrer på alle typer af byggetilladelser fra 1. januar 2015.
Benny Hammer (C) støtter også forslaget, selv om han ikke er del af budgetforliget, mens Enhedslistens Ulf Harbo, der heller ikke har skrevet under på Budget 2015, helst havde set, at der fortsat blev betalt byggesagsgebyrer, og at indtægterne var blevet brugt i den generelle velfærdspolitik.

Syddjurs borgmester Claus Wistoft må ‘nøjes’ med at halvere byggesagsgebyret for erhvervsvirksomheder

Syddjurs borgmester Claus Wistoft må ‘nøjes’ med at halvere byggesagsgebyret for erhvervsvirksomheder

Det betaler sig

Jens Meilvang (I), formand for teknik-og miljøudvalget, har sammen med sin partifælle Harald Grønlund oplevet stor opbakning i kommunalbestyrelsen til forslaget om at gøre Norddjurs gebyrfri.
"Liberal Alliance havde forslaget indskrevet i vores valgprogram, og når vi fremførte det under valgkampen forud for Kommunalvalget i november 2013, fornemmede vi ikke ligefrem den store tilslutning. Men alle har lov til at blive klogere," siger en tilfreds Jens Meilvang.
Norddjurs kan i 2014 bogføre en indtægt på cirka 2,1 mio. kroner på kontoen for byggesagsgebyrer. Det forventes imidlertid, at nulstillingen kun vil koste kommunen netto 1,5 mio. kroner i 2015.
Forskellen på de 600.000 kroner forklarer Jens Meilvang som en indtægt, som Norddjurs alligevel ville miste i 2015 som følge af ny lovgivning fra årsskiftet. Pr. 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrerne opkræves efter medgået tid, i modsætning til de faste kvadratmeterpriser, der anvendes i dag.
"Det samlede regnestykke bliver positivt," fastslår en optimistisk Meilvang og henviser til den grundlæggende liberale tankegang om, at bedre grundvilkår til erhvervslivet giver vækst i nye arbejdspladser, velfærd og indtjening.
"Der skal ikke mange nye arbejdspladser til for, at vi kommer til at tjene på det her, og det er jo en fantastisk mulighed, vi får for at kunne brande Norddjurs. Jeg har talt med flere borgmestre som er misundelige på Norddjurs."

Syddjurs må nøjes

En af de misundelige borgmestre er Claus Wistoft (V) i Syddjurs. Her har gebyrer på byggetilladelser også været et tema under budgetforhandlingerne. Hvis det stod til Wistoft, blev samtlige byggesagsgebyrer fjernet med et penestrøg, men den økonomiske virkelighed i Syddjurs tillader det ikke.
Derfor har man måtte nøjes med at halvere byggesagsgebyret for erhvervslivet. I nedstående faktaboks er det opgjort til 112.000 i 2014. I 2015 skal en virksomhed kun betale det halve, hvis den vil bygge en ny fabrikshal.
"Vi får cirka 3,5 mio. kroner ind i byggesagsgebyrer i 2014, men vi er ikke i en så gunstig situation, at vi kan gøre som Norddjurs. Byrådet er selvfølgelig nødt til at forholde sig til de økonomiske realiteter," siger Claus Wistoft, der som sand liberal er fuldstændig enig med Jens Meilvang i, at jo færre gebyrer og afgifter, der lægges på erhvervslivet og borgerne, jo mere aktivitet og velfærd vil det skabe. Det man i nationaløkonomisk sammenhæng kalder multiplikatoreffekten.
"For parcelhuse tror jeg nu ikke, at et gebyr på 7-8.000 kroner betyder ret meget, fordi det som oftest blot er en lille del af en samlet totalentreprise," siger Wistoft.

Fakta:

Gennemsnitlige behandlingstider for industri- og lagerbygninger for sager afsluttet 2012-2013 og 2013-2014 i udvalgte kommuner:

 • 1.  Læsø 5 dage
 • 10. Odder 35,5 dage
 • 17. Syddjurs 44 dage
 • 32. Norddjurs 53,5 dage
 • 37. Randers 57 dage
 • 41. Favrskov 60 dage
 • 45. Skanderborg 62 dage
 • 58. Aarhus 73 dage
 • 98. Høje-Tåstrup 248,5 dage
 • Gennemsnit 74,5 dage
  Kilde: CEPOS på baggrund af Energistyrelsen

Kommunalt byggesagsgebyr for en fabriksbygning på 5.000 m2, 2014 i udvalgte kommuner:

 • 1.  Nyborg 0 kroner
 • 41. Aarhus 44.556 kroner
 • 47. Skanderborg 63.000 kroner
 • 51. Norddjurs 77.500 kroner (bliver 0 i 2015)
 • 55. Favrskov 80.000 kroner
 • 64. Syddjurs 112.000 kroner (bliver 56.000 i 2015)
 • 65. Randers 115.000 kroner
 • 73. Odder 140.000 kroner
 • 98. Frederiksberg 825.000 kroner
 • Gennemsnit 110.287 kroner

Kilde: CEPOS på baggrund af data fra Energistyrelsen

Publiceret 15 October 2014 10:10