Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) forventer, at et enigt byråd siger ja til helt at skrotte byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri fra årsskiftet. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) forventer, at et enigt byråd siger ja til helt at skrotte byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri fra årsskiftet. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Erhvervsliv:

Syddjurs skrotter byggesagsgebyr

Byrådet tæt på at fjerne byggesagsgebyret for erhvervsbyggeri

Af Lars Norman Thomsen

I oktober 2014 vedtog Syddjurs Byråd at afsætte 650.000 kroner i det kommende års budget til at halvere gebyret for sagsbehandling af erhvervsbyggeri. Det skete selvfølgelig for at forbedre betingelserne for erhvervsbyggeri i kommunen.
I Norddjurs vedtog kommunalbestyrelsen helt at skrotte samtlige byggesagsgebyrer fra årsskiftet.
Det fik Syddjurs politikerne til at skele misundeligt til nabokommunen, men som borgmester Claus Wistoft (V) sagde til Lokalavisen for et par måneder siden: "Vi får cirka 3,5 mio. kroner ind i byggesagsgebyrer i 2014, men vi er ikke i en så gunstig situation, at vi kan gøre som Norddjurs. Byrådet er selvfølgelig nødt til at forholde sig til de økonomiske realiteter."
Nu ser det imidlertid ud til, at Syddjurs alligevel følger nabokommunens eksempel, men kun når det gælder erhvervsbyggeri.

Ny beregningsmetode

Embedsmændene har atter regnet på tingene, og en ny gennemgang af tidsforbruget på erhvervsbyggesager i 2013 har vist, at en fjernelse af gebyret kan rummes indenfor den samme økonomi.
Pr. 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrerne opkræves efter medgået tid, i modsætning til de faste kvadratmeterpriser, der anvendes i dag.

Det præcise regnestykke

- Hvorfor kendte I ikke til de beregninger under budgetforhandlingerne Claus Wistoft?
"Fordi temaet blev rejst meget sent under budgetforhandlingerne, og derfor havde vi ikke et kvalificeret beslutningsgrundlag på daværende tidspunkt, der gjorde, at vi turde fjerne byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri helt. Nu er vi til gengæld blevet præsenteret for et langt bedre materiale, og det gør, at vi genoptager temaet. Jeg forventer, at vi på årets sidste byrådsmøde beslutter helt at fjerne byggesagsgebyret på erhvervsbyggeri."
Udvalget for natur, teknik og miljø havde sagen på dagsordenen på udvalgsmødet mandag 1. december, hvor et enigt udvalg anbefalede, at:  ”Industribyggeri og jordbrugets avls- og driftsbygninger," fritages for byggesagsgebyr.
Herefter lander sagen på Økonomiudvalgets bord, før den kommer i byrådet.

Parcelhuse: 600 kr/t.

Gebyret for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, sommerhuse og øvrige tilladelser skrottes ikke.
Det beregnes efter den forbrugte tid ved sagsbehandlingen, og der er beregnet en timepris på 600 kroner.
De nye regler forventes på landsplan at give sig udslag i timepriser der varierer mellem 500 - 800 kroner.
Syddjurs Kommunes forventede samlede indtægt på gebyrer for byggesagsbehandling forventes i 2015 at blive på 2.242.800 kroner.

Publiceret 02 December 2014 21:15