Reno Djurs direktør Morten Therkildsen kritiserer Bolius for at blande pærer og appelsiner i analyse af affaldspriser.

Reno Djurs direktør Morten Therkildsen kritiserer Bolius for at blande pærer og appelsiner i analyse af affaldspriser.

Debat:

Affaldspriser - Bolius blander æbler og pærer

Af
Af Morten Therkildsen

direktør Reno Djurs:

"Lokalavisen uge 2 indeholder en artikel under overskriften "Affaldspriser: Tæt løb i Østjylland". Artiklen baserer sig på oplysninger fra Bolius, Boligejernes Videnscenter, der har sammenlignet priser på affaldsordninger i hele landet.
Klik: http://syddjurs.lokalavisen.dk/affaldspriser-taet-loeb-i-oestjylland-/Syddjurs-Lokale-nyheder/20150118/artikler/150119468/1506
På baggrund af Bolius' oplysninger fastslår Lokalavisen i artiklen følgende: "Det placerer de to Djurslandskommuner på en plads som nummer 39-40 på en rangliste over landets 98 kommuner målt på pris. Bolius har beregnet, at de to kommuner, målt på pris, ligger 43 kroner over landsgennemsnittet og topper (marginalt) blandt de østjyske kommuner, som både Norddjurs og Syddjurs ynder at sammenligne sig med."
Desværre har Bolius blandet æbler og pærer sammen i sammenligningen af data fra de 98 kommuner. Og det medfører desværre, at Lokalavisens artikel er fejlbehæftet.
Reno Djurs indgår i rangordningen på grundlag af et gebyr på 2.570 kr./år (ugetømning af 140 liters beholder til restaffald). Når Bolius' dagsorden er at rangordne mellem billigst og dyrest, bør det imidlertid være Reno Djurs' lavest opnåelige gebyr på 1.832 kr./år (14. dages tømning af 140 liters beholder til restaffald), som indgår i sammenligningen.
Herved ændrer konklusionen sig betydeligt, idet Reno Djurs bliver nr. 11 på ranglisten over de 98 kommuner - naturligvis med forbehold for, at de øvrige kommuner også er sammenlignet på det billigst opnåelige gebyr.
Vi finder det ærgerligt, at forkerte data fra Bolius resulterer i, at Lokalavisen formidler en ukorrekt konklusion til sine læsere. Derfor skal jeg venligst bede om, at Lokalavisen i næste udgave berigtiger, at Norddjurs og Syddjurs deler plads nr. 11 på ranglisten over 98 kommuners affaldspriser."
 
 
 
 

Lokalavisen har forelagt kritikken fra Morten Therkildsen for Bolius, Boligejernes Videnscenter v. Kim Gregersen, Nyhedsredaktør og Steen Breiner, Kommunikations- og marketingchef:
 
Kim Gregersen:
"Vi skriver følgende i infoboksen på affalds-kortet:
 "I alt-prisen dækker over den pris, en husstand betaler for at få afhentet dagrenovation og andre ting på hjemadressen, samt de obligatoriske gebyrer, boligejerne skal betale. I alt-prisen dækker som udgangspunkt den billigste ordning for boligejerne, men nogle kommuner har valgt den mest populære ordning og/eller størrelse på skraldespand. Derfor kan alle priser ikke sammenlignes."
Ugangspunktet er, at man kan sammenligne priser og serviceniveau med hinanden. I en evt. opdatering af kortet, vil vi lave en mere sammenlignelig pris, men man kan netop aldrig kun gå ud fra prisen, da der er kæmpeforskel på, hvilken service kommunerne tilbyder, herunder hvor ofte dagrenovationen afhentes. I nogle kommuner skal du således selv aflevere det meste på genbrugsstationen, mens andre afhenter det meste affald mange gange om året.
6 kommuner afhenter dagrenovation en gang om ugen, og vi har som udgangspunkt valgt, at det er det, vi går ud fra (men jeg kan ikke garantere, at alle de sidste 38 kommuner kun får afhentet dagrenovation 26 eller 32 gange om året)."
 
Steen Breiner:
"De tal, som vores affaldskort er bygget på, er tal, som vi har fået oplyst af kommunerne selv. Vi var dog opmærksomme på, at ikke alle tal var direkte sammenlignelige, så i den pressemeddelelse, vi sendte ud, skrev vi:
"Priserne dækker som udgangspunkt den billigste ordning for boligejerne, men nogle kommuner har valgt at oplyse prisen på den mest populære ordning og/eller størrelse på skraldespand. Derfor kan alle priser ikke sammenlignes."
Man kan diskutere tre ting i den anledning:
1.    Burde vi lave et kort, når priserne ikke er direkte sammenlignelige?
2.    Burde kommunen ikke have oplyst den laveste pris, hvis det er den, de er interesseret i at få frem?
3.    Burde jeres redaktion have været mere opmærksomme på at teste priserne med kommunen, inden I publicerede artiklen, når vi gør opmærksom på, at ikke alle priser er direkte sammenlignelige?
Min vurdering er, at der ligger ansvar alle tre steder. Vi burde nok tydeligere have disclamet, kommunen burde have givet den laveste pris, hvis det er den, de ønsker at blive sammenlignet på, og I burde have hørt 'parten' inden I publicerede.
Jeg vil for min del gerne beklage, at vi ikke længere oppe i pressemeddelelsen og tydeligere har skrevet, at man skulle være ekstra opmærksom på redaktionerne for så vidt angår muligheden for, at det ikke er den laveste pris, kommunen har oplyst. Og jeg tænker, at du (Lokalavisen, red.) måske kunne spørge kommunen hvorfor? For det virker jo umiddelbart underligt, at de ikke oplyser den laveste pris, når det nu er så vigtigt for dem efterfølgende."
 Til det sidste svarer Morten Therkildsen:
"Vi har ganske enkelt ikke været opmærksom på, at Bolius har haft til hensigt at rangordne kommunernes gebyrer.
I sin henvendelse til kommunerne skriver Bolius bl.a. følgende: "Der er meget fokus på affald nu, og derfor er Bolius Boligejernes Videncenter gået i gang med at lave et Danmarkskort over affaldsordninger i landets kommuner, så borgerne – og kommunerne – kan sammenligne priser og ordninger."
Sagen er, at Reno Djurs har mange valgfrie ydelser med tilhørende differentierede – og dermed forskellige - priser. I det lys opfattede vi det ikke tilstrækkeligt klart, at Bolius kun havde til hensigt at sammenligne lavest opnåelige priser. Havde vi været opmærksomme på det, havde vi selvfølgelig holdt fokus på det."

null

Publiceret 18 January 2015 18:02