Budgetchef Tommy Sauer Pedersen har fremlagt følgende tabel til illustration af de strukturmæssige forskelle mellem Syddjurs og Favrskov Kommuner. (IM = Indenrigsministeriet.)

Budgetchef Tommy Sauer Pedersen har fremlagt følgende tabel til illustration af de strukturmæssige forskelle mellem Syddjurs og Favrskov Kommuner. (IM = Indenrigsministeriet.)

Økonomi:

Hardy Vinters konklusion holder ikke vand

Forskelle i strukturmæssige nøgletal afgørende, når man sammenligner Syddjurs og Favrskov Kommuner, mener Budgetchef

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Der festes i administrationen," lød det tidligere byrådsmedlem Hardy Vinters konklusion efter, at han har  nærstuderet og sammenlignet tallene for bruttoadministrationsudgifter mellem Syddjurs og Favrskov Kommuner.
"Jeg er fortsat overbevist om, at administrationen i Syddjurs er alt for dyr sammenlignet med Favrskov. Og selv en samling fra 4 rådhuse til nu 2 har kun givet begrænsede besparelser," lød det fra Hardy Vinter.
Lokalavisen forelagde tal og konklusioner for Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V), der har haft budgetchef Tommy Sauer Pedersen til at vurdere regnestykket.
Han skriver til Lokalavisen: "Først vil jeg gøre opmærksom på, at Favrskov Kommune ikke er en af de kommuner, der normalt anses for sammenlignelig med Syddjurs Kommune."

En af landets billigste

Budgetchefen hæfter sig ved, at udgangspunktet for sammenligningen af de to kommuner frem til og 2012, er udviklingen i bruttoadministrationsudgifterne.
"Uden at vide noget om regnskabspraksis i Favrskov Kommune, så kan forskellene i administrationsudgifter være påvirket af, hvordan indtægter håndteres," skriver Tommy Sauer Pedersen.
"Favrskov Kommune er imidlertid en af landets billigste på administration, hvilket i et eller andet omfang også kan begrundes i den sammensætning af borgere der er i kommunen," tilføjer budgetchefen med henvisning til tabellen til herover.

Myndighedsopgaver

Hardy Vinter forudsætter i sit regnestykke, at der er en sammenhæng mellem, hvor mange administrativt ansatte der er i forhold til, hvor mange der er ansat samlet set i kommunen.
Det bygger han sin konklusion "Der festes i administrationen" på.
Budgetchefen gør opmærksom på, "at en stor del af administrationens ressourcer bruges på myndighedsopgaver i forhold til borgere, og kun en mindre del bruges til styring af decentrale institutioner (skoler, børnehaver mv., red.). Antallet af borgere, der har et behov for betjening vægter således højere end antallet af kommunalt ansatte."
"At personaleforbruget samlet set er relativt lavt i Syddjurs kommune skyldes givetvis, at Syddjurs Kommune har haft vanskelige økonomiske rammebetingelser, siden den blev etableret i 2007," vurderer budgetchefen.

null

Publiceret 29 January 2015 09:39