Debat Syddjurs:

Nye ungdomsboliger ved Rønde Idræts Center?

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

Tæt på handelsgymnasiet og idrætscentret i Rønde ejer Syddjurs Kommune to marker, som må være et oplagt sted for nybyggeri af ungdomsboliger.

Der er tale om området mellem Århusvej og Ladegårdsparken - lige bag den nye kunstgræs-fodboldbane og de andre boldbaner, der også bruges af Rønde Skoles elever og medarbejdere - foruden den lokale idrætsforening, TRIF (Thorsager-Rønde Idræts-Forening).

En placering af ungdomsboliger på dette sted vil også gøre det nemt for beboerne og deres gæster at køre med bus til og fra Århus. På hverdage kører der en bus fra Rønde til Århus med 15 minutters mellemrum i morgentimerne og derefter normalt med en halv times interval.

Busturen til fx Århus Universitet tager kun godt en halv time, så det er hurtigere for en Uni-studerende end hvis man bor på fx Skjoldhøjkollegiet i Brabrand (hvor jeg selv var én af de første beboere tilbage i 1973).

Og fritidsmuligheder er der jo masser af, både udendørs og indendørs, i Rønde Idræts Center. Så jeg håber, kommunen snart kontakter en boligorganisation - fx DjursBo - med henblik på videre planer om, hvordan og hvornår et byggeri kan gå i gang...

Lovgrundlaget for ungdomsboliger kan enhver læse i "Lov om Almene Boliger m.v." Jeg anbefaler især Almenboliglovens §52, 53 og 53a, under overskriften "Almene ungdomsboliger".

Som det ses i Almenboliglovens §52, stk. 1, vil der i praksis også være gode boligmuligheder for andre unge, end dem der går på ét af de to Rønde-gymnasier. Bl.a. elever og håndværker-svende. Men også unge, der i en periode er udenfor uddannelses-systemet.

For mig at se vil et sådant byggeri nord for Århusvej, klods op ad Rønde Idræts Center og vores nye kunstgræs-fodboldbane, passe fint ind i kommunens planer om en intensiv bolig-udvikling langs det Blå Bånd, den ca. 10 km lange strækning mellem Rønde og Løgten, via bl.a. Ugelbølle og Rodskov."
Publiceret 31 January 2015 19:15