Claus Wistoft (V) er endnu ikke blevet præsenteret for klager fra utilfredse borgere. “Det ville jeg få fra vores medarbejdere i Borgerservice, hvis det var tilfældet.” Foto: Lars Norman Thomsen

Claus Wistoft (V) er endnu ikke blevet præsenteret for klager fra utilfredse borgere. “Det ville jeg få fra vores medarbejdere i Borgerservice, hvis det var tilfældet.” Foto: Lars Norman Thomsen

Claus Wistoft:

“Det er mere følelser end realiteter”

Syddjurs borgmesteren er ærgerlig over, at partiforeninger laver underskriftsindsamling

Af
Af Lars Norman Thomsen

Borgmester Claus Wistoft (V) var ikke orienteret på forhånd, om den underskriftsindsamling, som Rosenholm Venstre og Socialdemokratiet Syddjurs Vest startede i sidste uge for at give borgere lejlighed til at skrive under på deres utilfredshed med flytningen af Borgerservice til Ebeltoft.
"Det var jeg ikke, og jeg er også ærgerlig over, at to partiforeninger i vest bruger tid på sådan noget i stedet for at tage en dialog," siger Claus Wistoft.
"Jeg har sagt det før, og jeg gør det gerne igen: Jeg anerkender de følelser, der kommer i spil, når du træffer en politisk beslutning af denne karakter, men ét er følelser, noget andet er realiteter."

75-80 procent digitale

Claus Wistoft fastslår, at cirka 75-80 procent af henvendelserne til Borgerservice foregår digitalt.
"Det kan vi se faktuelt, og så kan det godt være, at der er noget statistik over besøgtstallene i Rønde, Hornslet og Ebeltoft fra tidligere, der viser langt flere besøgende i Rønde og Hornslet, men de tal vil jo ændre sig nu, hvor vi har samlet Borgerservice i Ebeltoft, og det bliver her, borgerne skal have fornyet pas og kørekort."

Læs nu på lektien

Claus Wistoft bemærker, at da beslutningen er så ny, som den er, er der fortsat borgere (og partiforeninger), der endnu ikke helt ved, hvordan tingene fungerer.
"Vi har flyttet Borgerservice i Rønde og Hornslet ud på bibliotekerne. Det er sådan det er, og borgere, der måtte have behov for det, kan få en kommunal sagsbehandler ud på bibliotekerne eller sågar ud i hjemmet, hvis borgeren ikke er mobil," påpeger Claus Wistoft.
"Socialdemkratiet har argumenteret for, at der permanent skulle være kommunale sagsbehandlere ude på biblio-tekerne. Her har vi fra flertallets side sagt, at det må være efterspørgslen, der afgør, hvor meget behov, der er for at sende medarbejdere ud på bibliotekerne. De fleste gange kan bibliotekaren hjælpe, fordi mange spørgsmål drejer sig om, hvordan borgeren nemmest lige får klaret et digitalt problem."

null

Publiceret 18 February 2015 19:03