Debat Syddjurs:

Natur- og Miljøafdelingen i Syddjurs er bare ikke oppe på beatet

Af Niels Christian Madsen, Ahlvej 22 - Peter Roland Larsen, Egernstien 20 - Peter Egestad, Ahlvej 20, Ebeltoft:

"Måske er vores skærmydsler med Natur- og Miljøafdelingen i Syddjurs Kommune ikke enestående. Vi kunne forleden læse om Inger Søegaard Thøgersens problemer med Natur- og Miljø. Problemer, som på flere måde ligner vores. Og måske har andre lignende erfaringer.

I så fald har man et problem i kommunen, som ikke kan ignoreres.

Vores historie har også med dræn at gøre. Stedet er Ahl tæt på Ebeltoft. Området har gennem mange år været drænet. Først som landbrugsjord og siden ca. 1960 som sommerhusområde. I 1972 blev der tinglyst en kendelse, der giver kommunen ansvaret for at vedligeholde drænsystemet og grundejerne en pligt til at betale efter fordelingstal.

Vores drænproblemer skyldes for en stor del mangelfuld vedligeholdelse. Men måske er det underliggende problem forvaltningsmæssigt.

For tre år siden søsatte kommunen et projekt om fornyelse af drænsystemet. Grundejerne skulle betale. Første del af projektet blev gennemført. Prisen var 3-4 gange højere end først udmeldt. Det løste nogle problemer, men skabte samtidig andre. Mange af grundejeres indsigelser blev ikke besvaret - eller besvaret med, at der ikke var mulighed for at gøre indsigelser.

Inden 2. del af projektet blev sat i værk, dannede en gruppe grundejere Ahl Drænlaug. Projektet påklagedes til Natur- og Miljøklagenævnet og blev kendt ulovligt. En anden kendelse gjorde klart, at grundejere skulle refunderes indbetalte beløb. Der er over 1 år siden, og pengene er endnu ikke tilbagebetalt.

Mens disse langvarige klagesager stod på har Ahl drænlaug presset på for en dialog med kommunen: direktøren, borgmesteren, udvalgsformanden og chefen for Natur og Miljø har alle været kontaktet.

Det har været en tung proces, hvor vi, som Inger Søegaard Thøgersen, er stødt på talrige urigtige oplysninger, manglende svar, og meget varierende fortolkninger af lovgivningen. Forløbet kan ses på på hjemmesiden www.ahl-draenlaug.dk.

Vand på grundene kan være generende, men er ikke nær så stort et problem, som hvis man i Syddjurs Kommune har en forvaltning, der ikke overholder loven, ikke tager borgernes henvendelser alvorligt, ignorerer dem eller forsøger at få dem til at forsvinde med urigtige påstande.

Vi har forståelse for, at kommunen har mange opgaver. Ikke mindste efter kommunalreformen. Men hvis mangel på overblik og knappe ressourcer gør, at man gambler med soberhed, saglighed og sandhed, er det et stort problem, der berører vores demokratiske fundament."

Publiceret 30 May 2016 20:00