Henrik Holmsted Persen, formand/kontaktperson for Enhedslisten Norddjurs. Arkivfoto

Henrik Holmsted Persen, formand/kontaktperson for Enhedslisten Norddjurs. Arkivfoto

Debat Norddjurs - biogasanlæg:

Hvorfor udstede kommunegaranti til navnløse andelshavere?

Af Henrik Holmsted Pedersen, Robstrupvej 21, 8500 Grenaa - talsmand for Enhedslisten Norddjurs:

Åbent brev til Norddjurs Kommune og Kommunalbestyrelsen.
"I forbindelse med en eventuelt kommende kommunegaranti til Djurs Bioenergi A.M.B.A. undrer det, at selskabet ikke oplyser om, hvem kommende leverandørerne er. Leverandørerne er vel også andelshavere, og ansvarlige for selskabet?
Udsteder Norddjurs Kommune en garanti til et selskab, hvis leverandører/andelshavere man ikke kender?

Når Norddjurs Kommune stiller garanti, så fremgår det i betingelserne, at EU´s regler skal overholdes. Altså skal selve opførelsen af fabrikken ud i en udbudsrunde, - så langt så godt.

Jeg er også af den opfattelse, at leverancer til drift af anlægget er omfattet af samme EU-regler. Der indgås modtageraftaler for 15 årige kontraktperioder med den enkelte leverandør. Det vil efter min opfattelse sige, at leverandørerne skal vælges ud fra en udbudsrunde for at sikre lighedsprincippet således, at alle landmænd kan byde ind og på den måde stilles ens.

Har bemærket, at transport med gylle frem og tilbage mellem anlæg og producent generelt betales af selskabet. De penge, som transporten koster, kommer varmeforbrugerne i Grenaa jo indirekte til at betale.

Når Reno Djurs I/S afhenter borgernes affald/genanvendelige ting, så skal jeg som borger betale for at komme af med selve affaldet, og jeg skal betale en pris for selve afhentningen. Hvorfor skal producenterne som levere gylle til biogasanlægget fritages for denne udgift?

Forventer et svar inden sagen om kommunegaranti og biogasanlægget kommer på byrådets dagsorden."

Publiceret 03 January 2017 18:11