Kolind Centralskoles bestyrelsesformand Laila Østergaard Friis begræder skoleleder Morten Fjords afgang og opfordrer allerede nu politikerne til at tilrette den økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne, fordi den efter hendes opfattelse ikke passer med den virkelighed som er Kolind Centralskoles og andre mellemstore skolers. Foto: Janni K. Nielsen

Kolind Centralskoles bestyrelsesformand Laila Østergaard Friis begræder skoleleder Morten Fjords afgang og opfordrer allerede nu politikerne til at tilrette den økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne, fordi den efter hendes opfattelse ikke passer med den virkelighed som er Kolind Centralskoles og andre mellemstore skolers. Foto: Janni K. Nielsen

KC-bestyrelsesformand:

“Kig på tildelingsmodel igen”

Kolind Centralskoles bestyrelsesformand forudser en flugt fra folkeskolerne til privatskolerne

Af
Af Lars Norman Thomsen

“På Kolind Centralskole har vi netop mistet det bedste aktiv vi havde, vores fantastiske skoleleder, Morten Fjord, på grund af de økonomiske vilkår og rammer, der er stillet os til rådighed at drive skole for. Bestyrelsen beklager, men respekterer Mortens beslutning,” siger en tydeligvis frustreret skolebestyrelsesformand Laila Østergaard Friis.

På baggrund af Morten Fjords farvel opfordrer hun politikerne til allerede nu at kigge på den nye økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne, som blot har fungeret siden 1. august 2016.

“Jeg ved godt, at tanken er, at den først skal evalueres, når der skal laves kommunalt budget for 2018, men jeg er bange for, at det så er for sent. Modellen ser fint ud i et regneark, men den passer bare ikke til virkeligheden og slet ikke den virkelighed, som den en mellemstor skole som Kolind Centralskole med 384 elever skal fungere i,” siger skolebestyrelsesformanden.

- Tildelingsmodellen har blot fungeret i fem måneder. Er det ikke alt for tidligt at konkludere, at den ikke passer til virkeligheden?

“Kolind Centralskole bakkede op om behovet for en ny tildelingsmodel til at erstatte den gamle, der var alt for kompliceret og uforståelig. Den skal vi ikke tilbage til, men problemet med den nye tildelingsmodel er, at den er alt for simpel og slet ikke tager højde for en række forhold som er forskellige fra område til område i Syddjurs.”
- Helt konkret, hvad er det for forhold?

“Det er alene elevtallet, der afgør, hvor mange penge skolerne bliver tildelt. Men det er for simpelt, at der ikke tages hensyn til de særlige udfordringer, som den enkelte skole har. Kolind Centralskole ligger i et område, der er tynget af socioøkonomiske forhold som blandt andet betyder et udvidet skole-hjem-arbejde, underretninger, netværksmøder og andet ekstra arbejde med de sårbare elever. Det bliver Kolind Centralskole ikke kompenseret for økonomisk, og det koster på bundlinjen og på anden vis. Vores lærere har tillige skullet påtage sig opgaven med mange tosprogede børn efter, at kommunen har nedlagt modtageklasserne. Det er en kæmpestor opgave at skulle tage imod børn, der kommer med forskellige traumer, når man som lærer ikke er uddannet til opgaven. Det er forståeligt, at sygefraværet på Kolind Centralskole har været stigende.”

Ren økonomitænkning

Laila Østergaard Friis er som udgangspunkt tilhænger af inklusion i folkeskolen, men hun påpeger også, at politikerne tvinger skolerne til at holde børn hjemme på skolen som ville have langt bedre udbytte, personligt og fagligt, af et specialskoletilbud. Det koster skolen 200.000 kroner om året at sende en elev i specialtilbud.

“Det er mange penge for en skole som Kolind Centralskole, og vi er bekymrede for, at det fremover bliver ren økonomitænkning mere end pædagogiske hensyn, der kommer til at bestemme, om en elev får det skoletilbud og den hjælp, der er nødvendig,” siger hun.

Skolebestyrelsesformanden frygter, at de mest ressourcestærke børn og unge lige så stille vil sive over til privatskolerne på grund af skuffede forventninger til undervisningen, fordi folkeskolernes økonomiske fundament er sat forkert sammen.

“Set fra min stol på Kolind Centralskole kan det ikke gå hurtigt nok med at få kigget på tildelingsmodellen og få den tilpasset virkeligheden. Det kan ikke vente til, at politikerne skal lægge budget for 2018.”

Publiceret 04 January 2017 09:49