Jørn Juul Sørensen, arkivfoto

Jørn Juul Sørensen, arkivfoto

Debat Norddjurs:

Klima- og energipolitik - lad os gøre Norddjurs til foregangskommune

Af Jørn Juul Sørensen, Radikale Venstre, Norddjurs:

"?Else Søjmark (ES) efterlyser, i et indlæg på Lokalavisens netavis 1. januar 2017, bidrag til udvikling af en ny energi- og klimapolitik for Norddjurs Kommune. ES inviterer til ”at energi- og klimapolitikkens løsninger skal skabes gennem borgerinddragelse, åbenhed og troværdighed overfor borgere og investorer – og ved at tænke nyt”. Det er da nye toner hvilket i den grad imødeses.
Læs også: Debat Norddjurs: Efterlysning - forslag til nye energi- og klimapolitik i Norddjurs
Lad os først blive enige om at klimapolitik handler om meget mere end energibesparelser og oversvømmelser. Lad os også inddrage vores forbrug af ressourcer – ikke mindst alle de ikke-fornybare metaller vi anvender, og alt det affald vi producerer.

Lige nu er det officielle danske mål en reduktion af CO2 med 40 procent i 2020. Men herefter har VLAK-regeringen ingen plan for, hvordan Danmark skal nå EU-ambitionen om at være helt fri for olie, kul og gas i 2050. Det skal vi gøre bedre i Norddjurs Kommune og være en foregangskommune. Vi kunne sætte os det ambitiøse mål at være helt fri for olie, kul og gas i 2030. Handler vi nu, giver det os muligheder for før andre, at skabe vækst og arbejdspladser inden for klima, energi og cirkulær økonomi.
Radikale Venstre mener, at vi skal tage et globalt afsæt og handle lokalt.

Vi skal tage afsæt i FN's vedtagne 17 verdensmål for bæredygtighed. Nogle af de relevante mål for den lokale debat er:
Mål 7 lyder f. eks.: Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, til en overkommelig pris.
Mål 12 lyder: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
Mål 13 lyder: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
Norddjurs Kommune kunne opstille bæredygtighedsmål ved opførelse af nyt byggeri. Dels ved selv at efterleve en certificeringsordning som DGNB (Green Building Council) - se http://www.dk-gbc.dk/dgnb. Dels ved at vejlede private bygherrer til at opnå en af de godkendte certificeringer. DGNB har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed). Kort sagt helhedstænkning.

Norddjurs Kommune ejer og drifter mange bygninger. Skoler, idrætshaller, institutioner og rådhus. Ca. 325.000 m². Bygninger hvor mange er af ældre dato og fra før der var fokus på klimaforandringer og bæredygtighed. Her kan gennemgribende energirenoveringer opgradere bygningens energiforbrug og samtidig give et langt bedre indeklima for bygningens brugere f.eks. skolebørn og lærere. Endvidere bør det overvejes at samle kommunale funktioner på færre adresser f.eks. den kommunale administration. Initiativer der også vil bidrage til en bedre kommunal økonomi.
Udpegning af områder for større solcelleanlæg på marker som et supplement til vindmøller. De to energiformer kan endvidere supplere hinanden ved forskellige vejrtyper. Energistyrelsen har udtalt at solcelleenergi vil kunne dække op mod 50 procent af det danske energibehov i 2050.

Vi kan medvirke lokalt til at skabe et Danmark, hvor intet går til spilde. Et land hvor ressourcerne går i kredsløb i en cirkulær økonomi, der bruger de samme materialer igen og igen. Cirkulær økonomi handler om at tænke genanvendelse ind allerede i designet. På den måde kan man undgå, at vores fjernsyn, mobiltelefoner og gamle bygninger ikke ender som skrald på lossepladsen, men i stedet bliver genanvendt. Det er sund fornuft, og det er der mange arbejdspladser i.

Men det kræver, at kommunen og lokale aktører får etableret en effektiv kildesortering for minimum metaller, glas, pap, papir, plast og køkkenaffald hos den enkelte forbruger. Et kildesorteringssystem, der også skal være gældende for virksomhederne.

Andre emner der skal på dagsordenen i en ny klimapolitik er:
- En bæredygtig kommunal indkøbspolitik.
- Oprettelse af Kolindsund som sø.
- Ny CO2 neutral Anholtfærge.

Vi glæder os til den videre borgerinddragende dialog om udvikling af en klima- og energipolitik for Norddjurs Kommune."

Publiceret 09 January 2017 20:13