Fra v: FI-udvalgsmedlem Helle Røge (SF), lille Victor på mors arm, udvalgsformand Per Zeidler (I) og leder af Solbærkrogen, Kisser Jensen. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Nu stopper Kisser Jensen ved udgangen af januar måned. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Fra v: FI-udvalgsmedlem Helle Røge (SF), lille Victor på mors arm, udvalgsformand Per Zeidler (I) og leder af Solbærkrogen, Kisser Jensen. Billedet er taget ved en tidligere lejlighed. Nu stopper Kisser Jensen ved udgangen af januar måned. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Solbærkrogen:

En decideret legende takker af

Kisser Jensen stopper som chef i Børnehuset Solbærkrogen 31. januar 2017

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kisser Jensen, 67 næste gang, stopper som leder af Børnehuset Solbærkrogen, når januar bliver til februar.

En konsekvens af den beslutning, som snart bliver gennemført politisk i Syddjurs, at den kommunale børnehave i Nimtofte overgår til at komme under Midtdjurs Friskoles hat.

Skolechef Per Viggo Larsen forventer, at byrådet har et beslutningsgrundlag til byrådsmødet i marts 2017.

Det blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 af et politisk flertal, at daginstitutionerne i Feldballe og Nimtofte enten skulle være en filial af en større kommunal børnehave i Rønde og Kolind eller overgå til at blive lagt ind under friskolerne i de to byer.
“Kisser Jensen stopper med udgangen af januar, fordi Solbærkrogen med stor sandsynlighed overgår til at høre under Midtdjurs Friskole,” siger formand for Solbærkrogens bestyrelse, Vicky Brix.
“I Solbærkrogen afventer vi sådan set bare, at kommunen og Midtdjurs Friskole bliver enige om betingelserne, for eksempel for overtagelse af de fysiske bygninger, som kommunen ejer"

Kisser Jensen har været leder af Solbærkrogen siden 1999, hvor den daværende Midtdjurs Kommune besluttede, at Nimtofte skulle have en ny børnehave på byens gamle fodboldbane, så det er en ægte legende, der nu takker af.

Solbærkrogen, der i 2014 fik tilført seks vuggestuepladser, er normeret til 40 børn i alderen 0 – 6 år, men kan have op til 46 børn.
Lige nu går der 34 børnehavebørn og to vuggestuesmå i Solbærkrogen, der 1. april sender 11 børn i Tidlig SFO, de ni starter i Midtdjurs Friskole.

Solbærkrogen tager afsked med Kisser Jensen ved en reception 10. februar.

null

Publiceret 12 January 2017 21:39