Debat Syddjurs:

5 gode grunde til en ny omfartsvej syd om Rønde

Af
Af Peter Krog-Meyer

Rønde:

"I år er det 30 år siden af motortrafikvejen på Djursland blev indviet. Dengang var man især glad for at den tunge trafik blev ledt udenom byerne. Der er imidlertid sket meget på de 30 år. Der bør etableres en ny vej syd om Rønde Den skal begynde i en rundkørsel i krydset Århusvej - Randersvej ved Følle og forløbe syd om Rønde, krydse Molsvej i en rundkørsel umiddelbart syd for byen, derfra gå op til krydset Grenåvej - Flintebakken ved Kalø Hovedgård, hvor den slutter i en rundkørsel (se kortet). Vejen vil kunne etableres delvis forsænket for at begrænse mulige gener.
Handelslivet i Rønde vil styrkes                                                                                              
En stadig stigende trafik belaster Rønde. Der er ofte lange køer. Der er behov for en lettelse af trafikken i Rønde så primært de der skal handle bliver tilgodeset. En fordel for både handelsliv og kunder.
Rønde Hovedgade kan blive en stillegade                                                                                                     

Der laves løbende byfornyelse i forskellige byer i Syddjurs kommune. Snart kommer turen til Rønde. Et ofte fremført ønske om at få dæmpet trafikken, forskønnet byrummet så Hovedgaden vil fremstå mere indbydende, vil her kunne gennemføres uden gener for den gennemkørende trafik med et nyt alternativ.  
Øget bosætning og flere turister i området                                                                                                        

Der vil løbende blive foretaget udstykninger og flere boliger og borgere, som ofte pendler, medfører mere trafik. Prognoserne for turismen i området er ligeledes positive. Det vil blive en fordel for bymiljø så de stadig flere mennesker kan færdes der så bekvemt som muligt.
Trafikken til og fra Molsområdet

Det er vigtigt at køretiden ikke begrænset unødigt. Uanset om det er Mols' mange pendlere, sommerhusfolket eller andre turister, er køretid en vigtig faktor. Trafikforhindringer gør afstande større.   
Hvis det nye velkomstcenter etableres                         
Med et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin vil trafikken øges. Man estimerer en forøgelse på 20 – 30 procent i forhold til det nuværende, anslåede, besøgstal i dag. Denne trafikforøgelse vil også få konsekvenser for Røndeområdet. Skal velkomstcenter og restaurant der blive en succes er det vigtigt at trafikforholdene forbedres.    
Det er vigtigt at forholde sig til at udvikling får konsekvenser. Derfor må vi i tide at tage forholdsregler. Vejforslaget vil blive en del af oplæg til næste kommuneplan for Syddjurs."                                                                                             

  • "Jeg henleder opmærksomheden på, at dette ikke er et politisk Venstre indlæg"
  • "Jeg har nemlig ikke fornyet mit medlemskab af Venstre"

Ovenstående skriver Peter Krog-Meyer i en note til sit indlæg

Publiceret 15 January 2017 15:59