Mads Nikolajsen (SF)

Mads Nikolajsen (SF)

Debat Norddjurs:

Norddjurs skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere

Af Mads Nikolajsen (SF), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Tak for sidst til godt 100 lærere og en aktiv fagforening.

For et konstruktivt møde i Ørum om Norddjurs folkeskoler

- med folkevalgte fra en række partier. Vi fik nogle engagerede glimt fra skolehverdagen, som vi må følge op på. Og et tilbud om at komme i ”praktik” på en skole, som jeg siger ”Ja tak” til.

SF´s konklusion er:
Norddjurs skal løsne den nuværende topstyring af folkeskolen og decentralisere. Vi skal vise større tillid til de enkelte skoler. Det gælder ansatte, ledere og skolebestyrelse. Der må også mere fleksibilitet ind i arbejdstiden og loft over lærernes obligatorisk undervisningstid.
Når det gælder inklusion og specialtibud, må vi se i øjnene, at vores nuværende ordning ikke holder. Her fortjener børn og personale, at vi ser på tværs af de enkelte skoler og tilbud.

Endelig skal vi huske de kvaliteter, vi har skabt i Norddjurs folkeskoler: Børnebyerne giver bedre sammenhæng mellem dagpasning og skole. De sammenlagte overbygninger giver større bredde for 7-9 klasse.

SF i Folketinget præsenterede sidste uge sit udspil til en stærk folkeskole. Det hentes på:

http://sf.dk/media/6765/en-staerk-folkeskole.pdf."

Publiceret 30 January 2017 18:54