Jørn Juul Sørensen, arkivfoto

Jørn Juul Sørensen, arkivfoto

Debat Norddjurs:

Har Norddjurs Kommune slet ikke lært noget af de tabte vindmøllesager?

Af Jørn Juul Sørensen, Radikale Venstre, Norddjurs Kommune:

"Uddrag af Else Søjmark’s nytårshilsen i Lokalavisen’s netavis den 1. Januar 2017:

”I forslaget indgår desuden, at energi- og klimapolitikkens løsninger skal skabes gennem borgerinddragelse, åbenhed og troværdighed overfor borgere og investorer – og ved at tænke nyt.
Borgere, virksomheder, NGO-ere og andre relevante aktører udover embedsmænd og politikere tænkes inddraget i forbindelse med udarbejdelse af politikken….”
Uddrag af Miljø- og Teknikudvalgets køreplan for processen (for udvikling af energi- og klimapolitik. Min tilføjelse) besluttet den 24. januar 2017.
”23. januar 2017 behandles forslag til proces og indhold på fællesmøde mellem kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget.
29. marts 2017 afholdes konference om energi- og klimapolitikken.
19. april 2017 afholdes et åbent borgermøde (min fremhævning) om energi- og klimapolitik, hvor emnerne fra konferencen præsenteres, og hvor der efterfølgende er en proces, hvor borgerne har mulighed for at komme med forslag til, hvad politikken skal indeholde.
16. maj 2017 afholdes et åbent temamøde for kommunalbestyrelsens medlemmer, som præsenteres for udkast til energi- og klimapolitik.
På møderne i kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget den 22. og 23. maj 2017 behandles udkast til energi- og klimapolitik der efter godkendelse sendes i 14 dages høring.
Efter høring udarbejdes forslag til energi- og klimapolitik.”
Hvor blev Else Søjmark’s intentioner af?
Hvor blev inddragelse af borgere, virksomheder, investorer, NGO-ere og andre relevante aktører af?"

Publiceret 01 February 2017 13:24