Lydia Callesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Lydia Callesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat:

Over 3000 borgere på Djursland har skrevet under imod højere pensionsalder

Af Lydia Callesen. Formand 3F Djursland

"På bare 14 dage har 3000 borgere på Djursland skrevet under i protest mod regeringens plan om en højere pensionsalder. Det er ikke kun i vores lokalområde, men i hele landet, der er stor opbakning til 3F's underskriftsindsamling: I alt har mere end 175.000 danskere foreløbig sagt nej til senere pension.
Vi er utrolig glade for, at det er blevet en spirende folkebevægelse imod senere pension. 
Regeringens plan er pilskæv og skal afvises. 
Den fjerdedel af danskerne, som tjener mindst, i gennemsnit lever 10 år mindre end den fjerdedel, der tjener mest. Senere pension vil altså skære endnu en kostbar periode af den i forvejen meget korte seniortilværelse - og øge den urimelige, sociale ulighed blandt ældre danskere. 
Mange af vores medlemmer er nedslidte og døjer med smerter og fysiske skavanker, når de endelig kan trække sig tilbage og burde kunne nyde nogle gode år med familie og venner. Derfor er der også stor opbakning til et nej blandt vores medlemmer i afdelingen.
Når man tilhører den fjerdedel af danskerne, som tjener mindst, så lever man i gennemsnit 10 år kortere, end hvis man tilhører den fjerdedel, som tjener mest. Derfor betyder det utrolig meget, om pensionsalderen nu igen skal sættes op – og seniortilværelsen bliver endnu kortere for de danskere der har de hårde og fysiske nedslidende job.
I forvejen er hvert fjerde medlem af 3F ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. De er enten døde, på førtidspension eller er langtidssygemeldt – på grund af nedslidning, arbejdsskader mv. 
Med de nuværende politiske aftaler om pension og tilbagetrækning har Danmark om godt 20 år den højeste pensionsalder i hele Europa. Selvom danskernes gennemsnitlige levealder er blandt de laveste. 
Underskriftindsamlingen fortsætter i den kommende tid på www.fairpensionsalder.dk, og formålet er at sikre et nej i Folketinget til regeringens plan om - igen - at sætte pensionsalderen op."

Publiceret 01 February 2017 05:00