Byrådsmedlem Kim Lykke Jensen (SF), Syddjurs Kommune

Byrådsmedlem Kim Lykke Jensen (SF), Syddjurs Kommune

Debat Syddjurs:

Nye muligheder for cykelstier

Af Kim Lykke Jensen, byrådsmedlem for SF.

Forleden indgik SF - sammen med trafikforligets øvrige parter – en aftale uden om regeringen, der sikrer 762 millioner kr. på statens budgetter til en forbedring af den kollektive trafik. I denne aftale er et af højdepunkterne en genindførsel af den statslige cykelstipulje på 100 millioner kr., hvorfra kommunerne har kunnet søge om medfinansiering til lokale projekter. Den pulje har været essentiel for mange af de cykelstier, vi de seneste år har etableret i Syddjurs. Blandt andet cykelstierne mellem Skørring og Lime, Rosmus og Balle, Ugelbølle og Rodskov og Hornslet og Løgten. Hvis ikke puljen havde været til stede – sammen med indsatsen fra kommunens forvaltning og politikere – ville det være tvivlsomt om ovennævnte projekter ville være ført ud i livet.
I aftalen er der desuden afsat midler til billigere kollektiv trafik, pensionist- og ungdomsrabatter i fjernbusserne, bedre kollektiv trafik i de tyndtbefolkede områder og flere midler til Århus Letbane.
Med andre ord er der tale om en rigtig god aftale for den kollektive trafik – og en rigtig god aftale for Syddjurs.

Publiceret 15 February 2017 11:47