Debat Syddjurs:

Ud med mikro-plast i Syddjurs Kommune

På vegne af SF-Syddjurs Kirstine Bille, 1. viceborgmester. Formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Måske er der nogen af jer, der for nylig så billederne af en hval, der blev sprættet op på en kaj. Dens mave var fyldt med plastikposer. Den var sultet ihjel! Det er et eksempel på, at plast er blevet en trussel mod miljøet, dyrelivet og måske vores egen sundhed.
Nu viser det sig, at der er en form for plastforurening, som måske er endnu farligere en plastposerne og det plasticaffald vi kan se i naturen og i havene.
Det er MIKRO-PLAST. Mikro-plast er bitte små, ofte mikroskopiske plastpartikler, der er så små, at de ikke kan holdes tilbage i vores renseanlæg og derfor spredes overalt i naturen. Fordi disse plastpartikler er så små optages de i organismerne gennem føden og ophobes således op gennem fødekæden for til sidst at kunne ende i den mad, vi spiser. Mikroplast er påvist i organismer på alle niveauer i havdyrenes fødekæde såvel som i vandet og på havbunden.
Mikroplast kommer ud i naturen på to måder. For det første ved at plastposer og lignende nedbrydes til disse små partikler. For det andet fra en masse produkter vi bruger i dagligdagen: kosmetik, tandpasta, karklude – listen er meget lang. Mikroskopiske perler af mikro-plastik tilsættes for at opnå skrubbende og slibende effekter. Som oftest polyethylen (PE) eller polypropylen (PP). Der kan f.eks. være helt op til 350.000 stk. i en enkelt creme.
Mange af mikro-plastproblemerne er vi nødt til at være flere om at løse, og der er også flere ting, der ikke er nemme løsninger på.
F.eks. har det været nødvendigt med en kompliceret indsats i et samarbejde mellem Tirstrup Idrætsefterskole og kommunen for at forhindre nedsivning af forurenet vand fra den kommende kunststofgræsbane i Tirstrup. Også en øget økonomisk indsats. Banen ligger meget nær på vandværket i Tirstrups indvindingsområde. Det ser heldigvis ud til, at det er lykkedes at finde en løsning.
Men der er steder, som er nemmere at gøre noget ved, og det er bl.a. der hvor er tale om bevidst tilsætning af mikro-plast til produkter og produkter, som ved brug og slid bliver til mikro-plast.
SF foreslår derfor:
At kommunens indkøbspolitik fremover skal arbejde for mindskning af udledningen af mikro-plast!
Det kan bl.a. ske ved
- at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter hvor der er tilsat mikro-plast, som kan frigives til miljøet (fx cremer, rengøringsmidler og lignende og f.eks. gennem at stille krav til at produkterne er svanemærket)
- at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter, som gennem slid medfører afgivelse af mikro-plast til miljøet, i de tilfælde hvor der er andre muligheder, som f.eks. ved at der fremover ikke indkøbes karklude indeholdende plastmateriale
- at indkøbsafdelingen i øvrigt arbejder videre med krav til udbud, der mindsker udledningen af mikro-plast.
Ved alle kommunens fremtidige anlægsarbejder skal det indgå som parameter, at udledningen af mikro-plast skal formindskes. Både ved udbud og ved egne anlæg.
Vi behøver ikke at vente på lovgivning eller EU – vi kan bare gå i gang!

Publiceret 15 February 2017 13:19