Marianne Kirkegaard (V)

Marianne Kirkegaard (V)

KV17 - debat Syddjurs:

"Det er ligegyldigt om en kat er sort eller hvid, bare den kan fange mus"

Af Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs Byråd:

"Roger Buch, kommunalforsker, undrer sig over, at en borgerlig regering indfører kommunale tilkøbsydelser i hjemmeplejen i frikommuner. I P1 nyheder i denne uge tillægger han partiet Venstre en holdning om at ønske private leverandører fremfor de kommunale leverandører i hjemmeplejen.
Roger Buch har ikke forstået Venstres holdning rigtig, idet Venstre ønsker, at såvel kommunale og private leverandører kan levere ydelser i hjemmeplejen. Vi ønsker, at borgeren, der har brug for hjælp og er visiteret til det, får den bedste hjælp, pleje og omsorg, og så er det for os ikke vigtigt, om leverandøren er privat eller kommunal.

Syddjurs Kommune har tidligere været ansøger til frikommuneordningen, og Byrådets Venstregruppe har her ønsket, at borgerne fik mulighed for at tilkøbe kommunale ydelser på lige fod med den mulighed, der er i dag for at tilkøbe ydelser hos de private leverandører i hjemmeplejen. Det ønsker Venstre, fordi der er et ønske fra borgererne om, at kunne købe ekstra ydelser fra den leverandør, som de i forvejen modtager hjælp fra.

Det er ganske vist rigtigt, at i de kommuner, hvor forsøgsordningen om kommunale tilkøbsydelser allerede eksisterer, er der ikke så mange borgere, der har benyttet sig af tilbuddet. Til gengæld er de borgere, der benytter sig af tilbuddet meget tilfredse med ordningen.

Og hvorfor skulle man ikke imødekomme de borgeres ønsker? Jeg imødeser gerne, at også Syddjurs får mulighed for at indføre ordningen.

ÆldreSagen ved Bjarne Hastrup bakker op om forsøgsordningen, som giver de ældre større valgmulighed. Dog har han en lille bekymring, om det på sigt kan betyde en øget brugerbetaling. Jeg kan ikke se, at ordningen vil pege i retning af øget brugerbetaling.
Tværtimod arbejder vi i byrådet meget for at bevare det gode serviceniveau, vi har i dag på ældreområdet. Blandt andet stod Venstre med flere bi for at bevare tilbuddet om rengøringshjælp hver anden uge, og vi fik sikret en opnormering i sygeplejen i fastlæggelse af budgettet for i år."

Publiceret 20 February 2017 16:45