“Bag de flotte resultater ligger en stor indsats af alle medarbejdere, der altid gør deres bedste for at yde en god service”, siger Lars Møller Kristensen.

“Bag de flotte resultater ligger en stor indsats af alle medarbejdere, der altid gør deres bedste for at yde en god service”, siger Lars Møller Kristensen.

Erhverv:

Solidt årsregnskab i Djursland Bank

Banken realiserer et årsresultat på 91,9 millioner kroner

Det var en tilfreds bankdirektør, Lars Møller Kristensen fra Djurslands Bank, der forleden kunne fremlægge bankens regnskab for året 2016.

Resultatet på 91,9 millioner kroner før skat er det tredjebedste i bankens historie, og 18,5 millioner kroner højere end i 2015 - en fremgang på 25 procent. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 10, 2 procent.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter falder fra 314,9 millioner i 2015 til 303,8 millioner for 2016, og det forklarer Lars Møller Kristensen med den fortsat lave rentemarginal, blandt andet som følge af Nationalbankens negative indlånsrenter.

Flere bolighandler

Det glæder dog Lars Møller Kristensen, at den lave rente i samfundet skaber en god aktivitet på boligområdet i hele bankens markedsområde. Specielt i andet halvår af 2016 har der været god aktivitet med flere bolighandler, kunder der har lavet omforandringer på deres hjem og en stadig høj aktivitet omkring låneomlægninger. Aktiviteter, der har bidraget med en stigende indtjening på hele realkreditområdet for året 2016.

Det glæder ligeledes Lars Møller Kristensen, at de tidligere års negative vækst i bankens udlån nu er vendt.

Efterspørgslen efter udlån er stadig på et lavt niveau, hvor specielt bankens erhvervskunder udviser tilbageholdenhed i investeringslysten.

Dette opvejes dog af en markant vækst i bankens privatudlån, der er vokset med godt 13 procent. Baggrunden herfor skal blandt andet findes i den større aktivitet på boligmarkedet, at flere kunder vælger at få finansieret deres nye bil i banken samt tilgangen af nye kunder.

Stor kundetilgang

Lars Møller Kristensen fortæller, at Djurslands Bank gennem de senere år har haft en stigende kundetilgang, og for 2016 er der tale om en rekordstor tilgang.
Den samlede nettotilgang af kunder er fordoblet fra 2015 til 2016, og det er en meget tilfredsstillende udvikling, siger han i en pressemeddelelse. 

Publiceret 20 February 2017 17:30