Arkivfoto

Arkivfoto

KV17 - debat Syddjurs:

Nu gratis psykologhjælp til unge

Af Jens Rasmussen og Kim Lykke Jensen, medlemmer udvalget for Social, sundhed og ældre for SF:

"Under efterårets budgetforhandlinger var det en mærkesag for SF i Syddjurs at få indført gratis psykologhjælp til kommunens unge mellem 18 og 25 år. Til vores store glæde kom vi igennem med ønsket, og nu er ordningen en realitet. Dermed kan unge, der har brug for psykologhjælp få gratis konsultationer hos en psykolog.
I vores kommune, såvel som alle andre steder, går der mange unge rundt med enten ondt i livet, problemer med at klare presset i uddannelsessystemet eller problemer med at finde et ståsted i tilværelsen. Derfor har det også været en mærkesag for SF i mange andre kommuner at få denne ordning indført. Og de steder, hvor ordningen er blevet indført, har den vist sig at være en meget stor succes – til stor glæde for de unge, der har det svært.
Hidtil har de unge i Syddjurs selv måttet til lommerne, hvis de har haft problemer med psyken – selvom den slags problemer ofte er langt værre end brækkede ben og halskatar. Det har ikke været rimeligt. Det er heller ikke rimeligt, at det dermed kun har været de mest økonomisk ressourcestærke, der har haft mulighed for at få hjælp. Men det råder kommunen nu altså bod på.
Ordningen er en klassisk investering i mennesket. Hvis man får hjælpen, skulle man gerne få det bedre som menneske, og det har som bekendt den allerstørste værdi. Sunde og glade borgere er en gevinst i sig selv, men samtidig betyder en fastholdelse i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet også, at der er en samfundsøkonomisk fordel i tiltaget. Med andre ord er der ikke noget dårligt at sige om den ordning, som vi nu har fået indført i Syddjurs."

Publiceret 22 February 2017 16:24