Niels Basballe

Niels Basballe

Debat Norddjurs:

Træer på Århusvej står ulovligt - undres over SF og Enhedslisten

Af Niels Basballe (S),medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, samt næstformand i Miljø og Teknik udvalget:

"Det viser sig, at de træer som står langs Århusvej ind mod Trekanten er placeret ulovligt. Der er udarbejdet en deklaration (18.-03-1987) om, at de skal placeres i ”mindre grupper”. Men som det fremgår af vedlagte billede til dagsordenen står de i en lang række.
Denne opmærksomhed er opstået efter en gruppe virksomheder i området har ansøgt om dispensation til at fælde de eksisterende for at få en bedre indsigt til deres udstillinger. Intentionen er at samtlige erhvervsdrivende skal samles, så man sammen kan komme med ønsker og idéoplæg til forskønnelser af både egne matrikler, men så sandelig også de fælles omkransende grønne områder. 
Jeg er sikker på, havde de eksisterende træer været placeret i mindre grupper, så havde der ikke været søgt om dispensation til at fælde disse. Så havde de ikke taget så meget udsyn.
Deklarationer og servitutter er svært omgængelige, hvor de søges ændret. Jeg har set mange sager, hvor de har måttet respekteres. Og det ser jeg selvfølgelig også sker i denne sag. Særligt i natur og miljø, som den ”rød grønne” side i salen ynder at overholde.
Jeg blev rystet i debatten, da Enhedslisten, udtalte at man bare kunne handle over nettet, det var jo i stadig fremgang, underforstået at man så åbenbart mener, at de ”grimme betonkolosser” (bygningerne) så bare kan rives ned.
SF var stolte over, at et mindretal kunne have så megen indflydelse, at sagen kom i  Kommunalbestyrelsen og blev nedstemt.
Jeg har det godt med, at jeg er del af et flertal, der vil erhvervslivet det godt i håb om, vi kan stemme sagen hjem næste gang. Og det er jeg ikke i tvivl om vil ske, når vi ser, hvad der vil blive forlagt i sagen til behandling.
Til dette vil jeg gøre opmærksom på, at erhvervslivet, bidrager stærkt til, at vi kan tilbyde den velfærd, som alle borgere i Norddjurs fortjener.
I denne sag kom borgmesteren med et ændringsforslag, som skal kvalificere ønskerne, der måtte komme fra de respektive virksomheder i området. Samtidig skulle deklarationen revideres, her tolker jeg overholdes, så vi havde et større beslutningsgrundlag gældende for så stort et område som muligt.
På den anden side af Århusvej skal det ikke overraske mig, der også vil komme ønsker om regulering af bevoksning og træer, som er placeret mere tilfældigt, og har til hensigt at ”opbløde” indsynet til virksomhederne, som der står i planvedtægt nummer 8. Her tolker jeg opblødes skal forstås som skjules. Tværtimod! – jeg vil, at området skal indikere erhvervsvenligt område.
Vi har indkørslen fra Nord, der klart indikerer beboelsesområde med Baunhøj Mølle som fyrtårn. Her er indgangen også meget grøn, og når den nyplantede skov ved Dolmer vokser op, indikerer det endnu mere grønt. Og man kan endda skimte havnen.
Så to meget beskrivende indgangsvinkler til Grenaa om alsidighed.
Jeg er blevet skudt i skoene, at jeg vil fælde træer på Århusvej og så bevare træerne på Torvet. Det er sådan i forhold til den byfornyelsesplan, der skulle vedtages for Grenaa bymidte, var samtlige platantæer visket bort.
Dette gik jeg imod, så nu bevares de, og enkelte flyttes. Man kan ikke seriøst behandle sager ud fra en indstilling, om man kan lide træer eller ej, det er et vilkår fra sag til sag.
Jeg ser med glæde frem til de forslag, de initiativrige erhvervsvirksomheder kommer med på sigt. De skal have ro til at samles, så der ikke sker overilede beslutninger. Man vil så gerne være en del af Grenaa City, så de inddrages i en helhed, måske med det ønskede stednavn ”City Syd”.
Jeg vil gøre alt for at erhvervslivet trives, med den grønne profil, der ønskes. Om det så afstedkommer en flytning af 15-17 træer i række, til træer i mindre grupper, så gældende lovgivning i forhold til deklarationen, der ligger til planvedtægt nummer 8, kan overholdes."

Publiceret 01 March 2017 21:52