Kik ud over Stenvad Enge, malet af Morten Skovmand fra Stenvad.

Kik ud over Stenvad Enge, malet af Morten Skovmand fra Stenvad.

Norddjurs:

Folk fra flere landsbyer vil arbejde for en landsbyklynge

Møde på Stenvad Mosebrugscenter skal sætte gang i arbejdet med at realisere en landsbyklynge med navnet Midt I Norddjurs

Af
Af Martin Schultz

En initiativgruppe med deltagere fra en række forskellige landsbyer fra den tidligere Nørre Djurs Kommune inviterer onsdag 29. marts kl. 18.30 til et møde på Stenvad Mosebrugscenter.
Her vil initiativtagerne tale varmt for dannelsen af en landsbyklynge under overskriften ”Folket Former stærkere landsbyer”.
”Landsbyklyngen har foreløbig fået navnet ”MIN”, som står for Midt I Norddjurs, og nøgleordene er 'min landsby, din landsby, vores fællesskab',” siger Ikki Knudsen, som er tovholder i initiativgruppen.
Den foreløbige målgruppe for deltagelsen i landsbyklyngen er Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild, Glesborg, Stenvad og Ørum og de mindre landsbyer omkring dem.

Økonomisk støtte udefra

Det er DGI, Dansk Gymnastik- og Idrætsforening, som på landsplan er initiativtager til oprettelsen af landsbyklynger. Der har været seks pilotprojekter rundt omkring i landet, herunder på Mols, og nu har DGI sammen med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden afsat midler til, at der kan oprettes 25 landsbyklynger på landsplan.
”Norddjurs Kommune har været meget positivt indstillet overfor tanken om en landsbyklynge og har på baggrund af en ansøgning fra initiativgruppen bevilget 75.000 kr. som medfinansiering til projektet,” fortæller Ikki Knudsen.
Hvis det lokale landsbyklyngeprojekt godkendes som et af de 25 projekter, giver de tre organisationer en støtte på 250.000 kr. til blandt andet hjælp fra en såkaldt proceskonsulent.

Landsbyklynger kan skabe en positiv udvikling

I en landsbyklynge skal borgerne bruge ressourcerne bedre, gentænke og stå sammen. Derved kommer landsbyerne til at stå stærkere og det er muligt at gøre gode ting for både den enkelte landsby og hele klyngen af landsbyer.
På 'folket former-mødet' 29. marts er der blandt andet oplæg ved DGI's konsulent på området, Lise Grønbæk. Hun vil fortælle om arbejdet med landsbyklynger ud fra erfaringer fra andre landsbyklynger, og hun vil fortælle om, hvorfor landsbyklynger er en god måde at skabe en positiv udvikling i udfordrede landsbyer og landdistrikter.
”Den lokale initiativgruppe ønsker at mødet 29. marts skal bruges til at definere, hvad ”Midt i Norddjurs” vil, og hvordan netop denne landsbyklynge skal være. Hvad er det helt særlige ved denne landsbyklynge, som placerer sig midt imellem et stærkt øst og et stærkt vest i Norddjurs Kommune,” fortæller Ikke Knudsen
Initiativgruppen opfordrer alle til at deltage i mødet, høre om projektet og bidrage med ideer og tanker til landsbyklyngen.

Udfordringer og muligheder

"Der er udfordringer i landsbyerne. Blandt flere kan nævnes at det kan være svært at blive ved med at skaffe aktive folk til opretholdelse af det rige foreningsliv, som ellers har præget landområderne i Danmark. Foreningslivet har svære vilkår, både fordi borgerne er blevet færre og fordi folks måde at engagere sig på har ændret sig," siger Ikki Knudsen.
Men både DGI og den lokale initiativgruppe er overbevist om, at ressourcerne og mulighederne findes ude i landsbyerne. Det drejer sig om at bruge ressourcerne bedre, gentænke og stå sammen. Derved står landsbyerne stærkere og det bliver muligt at gøre noget godt både for den enkelte landsby og for hele klyngen.
DGI har defineret en landsbyklynge som et antal landsbyer, som samarbejder med det formål at styrke livet på landet. Landsbyerne opstiller fælles langsigtede mål i samarbejde med kommunen, og de arbejder i en netværksstruktur, hvor der skabes fælles identitet, socialt fællesskab, fælles faciliteter og fælles aktiviteter.
Mødet 29. marts skal vise, hvordan disse ord kan blive til praktiske fællesskaber, når de bliver brugt i det midterste Norddjurs.

Publiceret 21 March 2017 13:12