Jørn Juul Sørensen, kandidat til KV17 for Det Radikale Venstre i Norddjurs. Arkivfoto

Jørn Juul Sørensen, kandidat til KV17 for Det Radikale Venstre i Norddjurs. Arkivfoto

Debat Norddjurs:

De tre vise mænd i Miljø- og Teknikudvalget og deres magtarrogance

Af Jørn Juul Sørensen, Grenaa:

“Først gav Miljø- og Teknikudvalget (MTU) boligselskabet B45 dispensation på en ansøgning om at lægge sort tagpap på taget af den markante bynære boligkarrebebyggelse Rosengården i Grenaa. B45 fremsendte dispensationsansøgning fordi overholdelse af lokalplanen muligvis kunne resultere i huslejestigninger.

Samme B45 har ellers på det seneste med stolthed præsenteret god økonomi og at man har kunnet undlade at sætte huslejer op og også i tilfælde har sat huslejen ned.

Den 21. marts gav MTU en ny dispensation til samme boligselskab til at lægge betontagsten på.

Begge beslutninger strider imod Lokalplan 112, hvor der udtrykkeligt står skrevet, at bygninger skal udføres med røde vinge teglsten af typen gl. dansk – som bebyggelsen har nu. En lokalplan der har været gældende siden 1994.

Begge beslutninger strider imod den overordnede Lokalplan 50 for Grenaa Bykerne hvor det bl. a. hedder i pkt. 4.3 ”Ny bebyggelse skal udformes, så den ved sin arkitektoniske udformning og indpasning medvirker til at opretholde karakteren af det eksisterende miljø.”. En lokalplan der blev gennemført med Arne Jessen i 1984.

Nu kan borgere i byen mene, at der er vigtigere ting at beskæftige sig med end tagbeklædninger. De kan have ret. Men når der udøves magtarrogance har man pligt til at råbe op.

Når sognerådspolitik, bedrevidenhed og foragt for befolkningen og fagkundskaben bliver rørt rundt i samme gryde og der udføres magtarrogance, er der al mulig grund til at vifte med de demokratiske faner.

Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget bestående af 3 (hvor af de 2 bor i den vestligste del af kommunen) ud af 5 medlemmer med Jens Meilvang, Liberal Alliance, Niels Basballe, Socialdemokratiet og Niels Ole Birk, Venstre har besluttet at give endnu en dispensation. Og det gør man på trods af:


  1. At alle høringssvar har været imod at give dispensation til anden tagbelægningstype.
  2. At andre bygningsejere i området har fået afslag på at anvende anden tagbelægning.
  3. At et af høringssvarene er indsendt af en faglig kompetent forening som Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs Kommune – BLIN.
  4. At der ligger en ubehandlet klagesag hos Natur- og Miljøklagenævnet.
  5. At Forvaltningen bemærker, ”at betontagsten visuelt fremstår meget anderledes end røde vingetegl og patinerer/ældes uheldigt i modsætning til røde vingetegl.”
  6. At Forvaltningen anfører, ”at høringssvarene fra naboerne samt risikoen for at sagen kan danne præcedens tages til efterretning, og at der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.”
  7. At Kommunaldirektøren indstiller, at der gives afslag på dispensation fra lokalplan 112.
At dette sidder de 3 vise mænd overhørig og udøver deres magtarrogance og udviser:

Foragt for befolkningen. Foragt for ligebehandling. Foragt for loven. Foragt for kulturværdierne. Foragt fagkundskaben.”

Publiceret 24 March 2017 09:05