Hans Husum (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Hans Husum (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Debat Norddjurs:

Den rigtige nyhed er, at kommunens kasse er tom i Norddjurs

Af Hans Husum, gruppeformand for Venstre i Norddjurs Kommunalbestyrelse:

Fake eller fakta? Døm selv.
Dyk ned i likviditetsopgørelsen for Norddjurs kommune pr. 31.1.2017:

”Det foreløbigt skønnede overførselsbeløb på drift og anlæg fra 2016 til 2017 ligger på ca. 114 mio. kr. Fratrækkes dette beløb, vil den gennemsnitlige kassebeholdning i alt udgøre kr. -51,7 mio. ”
Læs også: Debat Norddjurs: Hans Husum og Venstre spreder 'fake news' om Norddjurs økonomien
Norddjurs kommunekasse er iflg. kommunens egne opgørelser således allerede tom.

"Det er real news! Det er fakta!

Iflg. DKNyt.dk (23.3.17) udpeges Norddjurs kommune som én af 17 kommuner med ”kritisk lav likviditet”. Desuden vurderes Norddjurs kommune til at være blandt de 8 kommuner, der er "i fare for at blive sat under Statens administration indenfor 3 år, hvis der fortsættes som hidtil".
http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=88614&nb=1#.WNwSahiqFE4

Venstre påpeger således kommunens overordnede problem. Ingen penge i kassen betyder ganske enkelt, at den velfærd, som borgerne kan forvente, simpelt hen ikke kan leveres. Hvis kommunen sættes under administration vil det uundgåeligt betyde radikale tvungne besparelser, som virkelig vil gøre ondt på såvel gamle som unge i vores dejlige kommune.

Venstre eneste krav til budgetforhandlingerne i 2017 var en økonomi i balance for at ændre denne økonomiske glidebane. Det ønskede kommunalbestyrelsens flertal ikke, hvorfor Venstre selvfølgelig ikke kunne skrive under på Budget 2017.

Venstre ønsker at skabe råderum til vækst og udvikling i Norddjurs Kommune.

Det er på høje tid vi kommer i gang.

Venstre er klar."

Publiceret 01 April 2017 11:15