Jytte Schmidt, SF Norddjurs.

Jytte Schmidt, SF Norddjurs.

Debat Norddjurs:

Børnene betaler prisen for spareplan på specialundervisningen

Af Jytte Schmidt, formand for SF Norddjurs og kandidat til KV17:

“På Budget 2016 blev det besluttet at spare cirka 3 mio. på specialundervisningen. Nu er der kommet et oplæg herpå fra forvaltningen, som Børne- og Ungdomsudvalget den 22. marts besluttede at sende i høring indtil 11. maj.

I oplægget foreslås det at udvide med tre specialvejledere, det koster cirka 1,5 mio. Så samlet skal der spares 4,5 mio kr, det svarer til cirka 14 ansatte mindre på ”gulvet”, der støtter og underviser børn, som har specielle behov. Det kommer til at gøre ondt, mest på børnene med behov for specialundervisning, men også på personalet og på eleverne i de klasser, der skal rumme et specialklassebarn, fordi der ikke er plads til det i en specialklasse eller på Djurslandsskolen.

I oplægget foreslås det, at antallet af pladser i specialklasserne reduceres med 35 elever, og at antallet af pladser på Djurslandsskolen reduceres med 8 elever. Men behov for specialundervisning og støtte forsvinder jo ikke af den grund. Færre pladser på Djurslandsskolen betyder mere pres på specialklasser, og når der reduceres med 35 her, betyder det reelt, at der er 43 elever mere, der skal inkluderes i almindelige klasser. Inklusion er en smuk tanke, men kun hvis det er til elevens bedste.

Der lægges op til at lukke specialklasserne i Vivild Børneby og Børneby Mølle. Eleverne skal så flyttes til Auning og Grenaa. Men hvorfor lukke noget der fungerer? Og hvorfor skal alt flyttes væk fra landdistrikterne? For at rumme børnene i Auning, skal der her bygges for 6 mio.

I oplægget lægges der vægt på tidlig indsats og mere forældreinddragelse, som de tre nye specialvejledere skal tage sig af. Endvidere lægges der op til dannelse af små specialklasser på de lokale skoler. Men hvor er ressourcerne til det? Skolerne er allerede presset økonomisk på grund af skolereform og sygemeldinger.

Jeg frygter, at det høje sygefravær på skolerne bliver endnu højere, hvis dette forslag bliver virkelighed.

Og hvis ikke børn med særlige behov får støtte og specialundervisning, så vil der måske være endnu flere, der ikke er uddannelsesparate i 9. klasse. Det er Ikke godt i en kommune med et meget lavt uddannelsesniveau.

Så kære kommunalpolitikere: Drop den besparelse.”

Publiceret 05 April 2017 10:06