Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) går i valgkamp med kommunaløkonomisk medvind i ryggen, og det forsømte han ikke at forklare partifællerne på Venstres nyligt afholdte opstillingsmøde. Foto: Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) går i valgkamp med kommunaløkonomisk medvind i ryggen, og det forsømte han ikke at forklare partifællerne på Venstres nyligt afholdte opstillingsmøde. Foto: Lars Norman Thomsen

Kommuneregnskab 2016:

39 mio. kroner bedre end forventet

Syddjurs Kommunes 2016 regnskab viser plus på 26 mio. kroner

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er styr på kommunens økonomi, lød det ikke uden stolthed i stemmen, da borgmester Claus Wistoft på Venstres nyligt afholdte opstillingsmøde i Rønde Idrætscenter fortalte de fremmødte, hvorfor han havde lyst til at tage fire år mere i borgmesterstolen.

Kommunens regnskab for 2016 giver borgmesteren ret i, at økonomien arter sig godt.
2016 regnskabet udviser et plus på 26 mio. kroner. Syddjurs Kommune havde et budget på ca. 2,6 mia. kroner for 2016 - med et forventet underskud på 13 mio. kroner
Årsagen til, at det går bedre end ventet forklarer borgmesteren i en pressemeddelelse med: “ændringer på arbejdsmarkedsområdet, hvor der har været færre udgifter overførselsindkomster, herunder til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, flygtninge og førtidspensionister. På anlægssiden har ikke mindst et godt salg af byggemodnede grunde til private og erhverv også været bidraget til et meget tilfredsstillende regnskabsresultat for 2016.”

“Kigger man ned i tallene kan man se, at de forskellige fagområder har arbejdet hårdt på at udvikle deres service og overholde budgetterne. Kommunens forskellige institutioner og fagområder har et decentralt budgetansvar, og de har overholdt deres budgetter hele vejen rundt.”

Penge ude at arbejde

Efter den sædvanlige strøm af diverse taksigelser til medarbejdere og en lang række andre personager, udtaler Claus Wistoft:

“I regnskabet kan vi også se, at de bevillinger, vi har givet i byrådet nu er ude og arbejde i virkeligheden. Det kan især ses med vores rekordhøje anlægsbudget på 120 mio. kroner, hvor der lægges asfalt, bygges cykelstier, renoveres og bygges institutioner på livet løs.”

Et afgørende tema i den forestående valgkamp bliver kommunens solide kassebeholdning på 210 mio. kroner ved aflæggelsen af regnskab 2016.
Borgmesteren tager selv hul på debatten i pressemeddelelsen med følgende formulering:
“Dette (de 210 mio. kroner, red.) skal dog sættes i forhold til kommunens budget på 2,6 mia. kroner, og at der kan forventes et stigende økonomisk pres på kommunens økonomi de kommende år med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere.”

Et politisk signal, der er pakket pænt ind, men et synspunkt, som borgmesteren vil blive udfordret på under valgkampen.
Flere partier fra Enhedslisten over SF og til Socialdemokratiet har allerede været ude og sige, at der efter deres opfattelse er plads i økonomien til åbne op “for sluserne”.

Publiceret 11 April 2017 12:17