Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs - KV17:

Socialdemokratiet vil lægge billet ind på én forsøgsskole

Af Tom Bytoft (S) næstformand i BUU og Niels Basballe (S) medlem af BUU - BUU = Børne- og UngdomsUdvalget, Norddjurs:

"Socialdemokratiets 2 medlemmer i Børne og Ungdomsudvalget, Tom Bytoft og Niels Basballe vil bakke op om, at sende en ansøgning til ministeriet om én forsøgsskole.

Forsøget med mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen ved fravigelse af folkeskolelovens § 14 b og § 16 a, skal give de deltagende kommuner og skoler større frihed og fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge skoledagen ud over de muligheder, der allerede eksisterer efter folkeskoleloven.

Modsat muligheden i lovgivningen, hvor skolerne via paragraf 16b har mulighed for at udskifte en del af den understøttende undervisning med timer med to voksne, er pengene i dette nye forsøg ikke bundet til en bestemt indsats.

Vi vil fortsætte med den nuværende implementering af Folkeskolereformen på det øvrige folkeskoleområde. Den er ved at finde sit fodfæste på en del af skolerne i Norddjurs Kommune.

Løbende bliver vi ved med at vurdere, om der skal ske tilpasninger. F.eks gives der flere tilladelser til ansøgning om kortere skoledag for enkelte klasser på vores skoler.

Minister Merete Riisager begrunder sin beslutning med, at mange henvendelser fra forældre, elever og lærere, har gjort indtryk.

Socialdemokratiet vil foreslå, at det undersøges, om Kattegatskolen i Grenaa vil være en mulig ansøger. Det skal være i samråd med forældrene, lærerne, og skolebestyrelsen."

Publiceret 11 April 2017 22:00