Trivselsmåling:

Hold da kæft, hvor har vi det godt med hinanden

Medarbejdere og ledelse har det godt sammen i kommunen

Folk kan lide at arbejde i Syddjurs Kommune.
Kommunen har i marts afviklet en ledelses- og trivselsundersøgelse blandt alle kommunen medarbejdere. Undersøgelsen, der fik en høj svarprocent på 83 procent på tværs af organisationen, viser en samlet høj tilfredshed med at arbejde i kommunen.
Borgmester Claus Wistoft udtaler i en pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune:

“Jeg er naturligvis glad for, at mange har deltaget i undersøgelsen og særligt for, at 90 procent af vores medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med at arbejde i kommunen. Trivsel på arbejdspladsen er en del af forudsætningen for, at vi dagligt kan levere god service i kommunen.”

Målet med undersøgelsen er at danne grundlag for en lokal dialog i de enkelte afdelinger og institutioner. De lokale ledere og medarbejderrepræsentanter vil gennemgå deres lokale resultater og planlægge en dialog med medarbejderne samt udarbejde egne handleplaner på baggrund af resultaterne.

“Den høje svarprocent er et godt fundament for den lokale dialog, som er det helt centrale værktøj i arbejdet med trivsel og ledelseskvaliteten i Syddjurs Kommune. For hver afdeling vil der være gode resultater, som skal bevares, og udfordringer, som skal løses. Kigger vi ned i undersøgelsens resultater, kan vi se, at medarbejderne kobler tilfredshed med tre ting. Det er muligheden for indflydelse, en god balance mellem tid og opgaver og en nærværende ledelse. Det er alle opmærksomhedspunkter, som vi skal bevare og udvikle i de kommende dialoger,” siger kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen.

I målingen giver medarbejderne også udtryk for, at de forstår kerneopgaverne og syv ud af ti vil gerne anbefale Syddjurs Kommune som en god arbejdsplads.
Den lokale leders nærmeste leder og HR vil støtte op om de lokale dialoger, hvor det er nødvendigt, skriver kommunen.

Publiceret 31 May 2017 11:28