Arkivfoto

Arkivfoto

Debat:

Forklar lige A/S Storebælt - hvorfor tillader I tilfældighed, når det gælder Ebeltoft Molslinjen?

Af Johannes Abildtrup, Ekkodalen 21, 8400 Ebeltoft:

"Vi er mange, som er meger forundrede over den mangelfulde drift af Ebeltoft Molslinjen.

Idet jeg henviser til nedenstående Lov om Færgefart, hører jeg gerne med hvilke beføjelser A/S Storebælt tillader sig en helt tilfældig og uforstående drift af ruten?

"A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen; Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs

De fire havne drives på almindelige, forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Mols-Linien A/S og Langelandstrafikken A/S kunder hos A/S Storebælt.
A/S Storebælt er interesseret i havnene, fordi der i Lov om færgefart ligger en forpligtelse for A/S Storebælt til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt dette ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår. For ruten Spodsbjerg-Tårs har A/S Storebælt således en aftale med Langelandstrafikken A/S om underskudsdækning og drift for perioden 2006-2011.
Havnene er ligeledes strategisk vigtige for selskabet, fordi de indgår i det beredskab, som er etableret for at sikre alternative overfartsmuligheder, hvis der opstår en afbrydelse af den faste forbindelse over Storebælt."

Publiceret 05 July 2017 20:27