Debat Syddjurs:

Hvem tør efterhånden bygge i Syddjurs?

Af Jonas Olsson, Baunehøjparken 27, Rønde:

"I debatten vedrørende Syddjurs Kommunes forvaltning af de gældende lokalplaner falder opmærksomheden naturligt på, hvorvidt denne forvaltning risikerer at afskrække nye indbyggere og investeringer fra kommunen.

Byrådet skal snart tage stilling til en ansøgning om dispensation fra lokalplan 71, Baunehøjparken i Rønde. Ejeren vil ændre området fra blandet bebyggelse til rene parcelhusgrunde, samt inddrage al plads til fællesarealer for beboerne.
Ydermere vil dispensationen, såfremt den vedtages, ødelægge det grønne bælte mellem Baunehøjparken og Slotsparken, som blev planlagt allerede i Rønde kommuneplan 2005 og senere indskrevet i lokalplan 71, da området blev udstykket. Ændringerne vil være til stor gene for begge områders beboere og besøgende og ødelægge sammenhængen i og de oprindelige tanker og visioner bag hele Rønde nord.

Sagen handler ikke blot om, hvordan den private ejer af udstykningen sætter hensynet til egen profitmaksimering højere end både gældende lokalplaner, byens sammenhængskraft og grundejerenes berettigede forventninger til deres nærmiljø. Den handler også om, at Syddjurs Kommune efterhånden er ved at blive berygtet for sin lemfældige omgang med de vedtagne lokalplaner.

Vi grundejere i området undrer os over, hvordan ejeren af udstykningen overhovedet har fået kommunen til at realitetsbehandle en ansøgning, der så åbenlyst strider mod de grundlæggende principper i den gældende lokalplan. Det forekommer os at være dubiøs sagsbehandling.
Syddjurs vil gerne tiltrække nye borgere. Når det imidlertid rygtes på den anden side af kommunegrænsen, at en lokalplan her ikke er det papir værd, den er skrevet på, vil det naturligvis afskrække kommende indbyggere.
Hvem vil investere i selv en nok så herlig grund, hvis kommunen kan finde på at fjerne hele herlighedsværdien med et pennestrøg, blot der ansøges om en dispensation.
Et sådant rygte vil afgjort skade kommunen.
Man må gøre op med denne praksis. Og et naturligt sted at begynde er sagen om Baunehøjparken."

Publiceret 02 August 2017 17:45