Nye Borgerlige Syddjurs. Yderst til venstre lokalformand Bent Schouw, Ebeltoft

Nye Borgerlige Syddjurs. Yderst til venstre lokalformand Bent Schouw, Ebeltoft

KV 17 - debat Syddjurs:

Syddjurs Kommune har brug for en anden type politikere i byrådet

Af Bent Schouw, Kratbakken 5, 8400 Ebeltoft - formand for Nye Borgerlige i Randers og Djursland:

Syddjurs Kommune har behov for et byråd med handlekraftige og indsigtsfulde medlemmer. Borgerne kan ikke være tjent med en kommune som har tradition for at være underlagt skærpet tilsyn, altså under administration af Indenrigsministeriet.

For tiden er man sluppet ud af dette tilsyn, ikke ved at forbedre administrationen eller ændre administrative rutiner og praksis, men ved at hæve skatten til et niveau, der er uacceptabelt for kommunens borgere.

Som følge af den laissez faire administration af Syddjurs Kommune ødsler kommunen 700.000 kroner væk hver dag, 360 dage om året.

Det er ikke en enkelt begivenhed, der er skyld i denne misere, men er et resultat af en kommunal kultur og en politisk målsætning om at påføre administrationen flest mulige kommunale opgaver og dermed flest mulige kommunale ansatte.

Et eksempel på uhensigtsmæssige kommunale beslutninger er fravalg at tekniske løsninger, der kan medfører tab af menneskeliv ved kommunalisering af medicindosering i Syddjurs Kommune.

Her et eksempel på, at man ødsler med borgernes penge, hvor man ser det som et mål at øge antallet af offentligt ansatte.

Der er mange eksempler på manglende vilje til at finde og anvende de arbejdsmetoder, der skaber og understøtter et effektivt driftsøkonomisk velfærdssamfund.

I ældreforsorgen fravælges de robotter, der sikrer effektiv og korrekt dosispakket medicin til de ældre borgere i kommunen.

Det er velkendt, at fejlmedicineringen af vore ældre medborgere ofte skyldes menneskelige fejl. Fejl, der kan undgås ved at lade en robot dosispakke.

I Syddjurs Kommune foretrækker man, at en sygeplejerske bruger en stor del af sin arbejdstid på at pakke den daglige medicin i dagskasser.

Den ældre husker måske sin medicin fra nogle kasser, der måske er korrekt opdelt af en fortravlet sygeplejerske.

Den menneskelige faktor er en stor fejlkilde i enhver proces, og i forbindelse med medicinering af de ældre borgere, kan fejl resultere i tab af menneskeliv.
Ved at overdrage opgaven med dosering af de ældres medicin til en medicindoseringsrobot, spares der menneskeliv, fordi menneskelige fejl undgås, og sygeplejerskerne får tid til at tage sig af borgerne.

Foruden at skabe sikkerhed for de ældre, er der store besparelser ved at lade robotter overtage arbejdet med doseringspakning.

Som en erkendelse af, at fejlmedicinering koster menneskeliv, har kommunen ansat et antal sygeplejersker til at finde metoder til at undgå fejl i dosering af medicinen.

Sygeplejerskerne, der ikke har indsigt i de tekniske muligheder, vælger gammelkendt og personalefaglige interessante metoder, der kræver mere personale, og fravælger anvendelse af sikre og billige doseringsrobotter.

Der mangler økonomisk ansvarlighed i Syddjurs Kommune, hvor kommunalisering af mange opgaver forringer økonomien, og giver borgerne mindre velfærd.

Borgerne i Syddjurs Kommune har brug for en anden type politikere i byrådet, folk med teknisk og administrativ erfaring og uddannelse, der kan overskue de kommunale opgaver.

Det er grunden til at Nye Borgerlige stiller op til KV17 i Syddjurs Kommune."

Publiceret 02 August 2017 14:45